قیمت و شرایط فروش خودروهای نگین خودرو

1396/10/16
Content Article Detail

افزایش 40 میلیونی قیمت تالیسمان و 63 میلیونی کولئوس و لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت نگین خودرو (نماینده رسمی رنو در ایران)، شامل خودروهای خانواده‌ی رنو در دی‌ ماه 

قیمت و شرایط فروش رنو تلیسمان

تلیسمان

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
رنو تلیسمان 2017 E3
239,000,000 240,000,000

فروش نقدی با پرداخت مبلغ کامل خودرو - موعد تحویل 20 روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت 169 میلیون تومان + مابقی وجه خودرو به ارزش 70 میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد - دوره پرداخت ( 12 ماهه با سود 18٪ - مبلغ هر قسط 6,460,000 تومان و بازپرداخت طی 6 فقره چک 2 ماهه ) - موعد تحویل 20 روزه

رنو تلیسمان 2018 E3
249,000,000 --- فروش نقدی
پرداخت تمام مبلغ قیمت خودرو حین ثبت نام- موعد تحویل 30 روزه

قیمت و شرایط فروش رنو داستر

داستر

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
رنو داستر 2017 - تک دیفرانسیل --- 114,000,000

توقف فروش

رنو داستر 2017 - PE دو دیفرانسیل --- 116,000,000

توقف فروش

رنو داستر 2017 - SE دو دیفرانسیل 148,000,000 140,000,000

فروش نقدی با تخفیف 3 میلیون تومان - پرداخت مبلغ کامل خودرو - موعد تحویل 15 روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت 90 میلیون تومان - مابقی وجه خودرو به ارزش 58 میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد - دوره پرداخت ( 12 ماهه بدون کارمزد - مبلغ هر قسط 4,840,000 تومان و بازپرداخت طی 6 فقره چک 2 ماهه ) یا ( 24 ماهه با سود 18٪ - مبلغ هر قسط 2,920,000 تومان و بازپرداخت طی 12 فقره چک 2 ماهه) - موعد تحویل 30 روزه

قیمت و شرایط فروش رنو سیمبل

سیمبل

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
رنو سیمبل 2017 - PE
79,500,000 76,000,000

توقف فروش

قیمت و شرایط فروش رنو کولئوس

کولئوس

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
رنو کولئوس 2017
288,000,000 290,000,000 فروش نقدی - پرداخت مبلغ کامل خودرو - موعد تحویل 20 روزه
رنو کولئوس 2018 298,500,000 218,000,000

فروش نقدی - پرداخت مبلغ کامل خودرو - موعد تحویل 30 روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت 198 میلیون تومان - مابقی وجه خودرو به ارزش 100 میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد - دوره پرداخت ( 12 ماهه با سود 18٪ - مبلغ هر قسط 9,230,000 تومان و بازپرداخت طی 6 فقره چک 2 ماهه) - موعد تحویل 30 روزه

منبع مقاله : زومیت

دیدگاه جدید