شرایط فروش BYD S6 اعلام شد.

1397/4/17

کارمانیا شرایط پیش فروش اردیبهشت ماه 98 را اعلام نمود.

شرایط فروش BYD S6 :
 پیش پرداخت 600,000,000 ریال در زمان ثبت نام با سود مشارکت 20% و یا 300,000,000 ریال زمان ثبت نام و 300,000,000 در 1 آبان 97 و سود مشارکت 18% و انصراف 12% با موعد تحویل اردیبهشت 98، آغاز شد.
تاریخ تحویل خودرو ها هفته چهارم هر ماه می باشد.

منبع خبر : ایرانی کار

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news