شرایط فروشBYD S7 اعلام شد.

1397/4/17

کارمانیا شرایط پیش فروش دی ماه را اعلام نمود.

شرایط فروش خودروی BYD S7:
پیش پرداخت: 700،000،000 ریال
زمان تحویل: دی 97
در صورت به پایان رسیدن ظرفیت، طرح پیش از موعد بسته خواهد شد.
تاریخ تحویل خودرو ها هفته چهارم هر ماه می باشد.

منبع خبر : ایرانی کار

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news