پیش فروش تیبا در سایت ایرانی کار

1397/4/13

شرایط فروش تیبا در وبسایت رسمی محصولات سایپا

شرایط فروش تیبا دوگانه سوز SX یورو4:
پیش فروش نقدی تیبا دوگانه سوز با موعد تحویل هفته چهارم مرداد 97 بدون امکان صلح / رنگ، آپشن و مابقی قیمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ می گردد. / رنگ های انتخابی صرفاً به صورت پیشنهادی بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه تولید در زمان دعوتنامه مشخص می گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97
پیش پرداخت (ریال): 100,000,000
شرایط فروش تیبا SX موتور M15 یورو4:
پیش فروش نقدی تیبا با موعد تحویل هفته چهارم مرداد 97 بدون امکان صلح / رنگ، آپشن و مابقی قیمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ می گردد. / رنگ های انتخابی صرفاً به صورت پیشنهادی بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه تولید در زمان دعوتنامه مشخص می گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97
پیش پرداخت (ریال): 100,000,000
شرایط فروش تیبا SX موتور M15 یورو4:
پیش فروش نقدی تیبا با موعد تحویل هفته چهارم شهریور 97 بدون امکان صلح / رنگ، آپشن و مابقی قیمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ می گردد. / رنگ های انتخابی صرفاً به صورت پیشنهادی بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه تولید در زمان دعوتنامه مشخص می گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97
پیش پرداخت (ریال): 100,000,000
متقاضیان محترم جهت ثبت نام این محصول میتوانند از طریق وبسایت رسمی فروش رسمی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com مراجعه نمایند.

منبع خبر : ایرانی کار

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news