شرایط فروش رانا

1397/6/11

پیش فروش رانا محصولات سال 98 ویژه عید تا عید در وبسایت رسمی ایران خودرو

1-پیش فروش - رانا 
سود مشارکت:19 درصد-سود انصراف:17درصد- موعد تحویل:شهریور 1398- پیش پرداخت: 198,000,000 ریال
تجهیزات خودرو: 2 ایربگ - چراغ مه شکن جلو - سیستم اخطارسرقت - سیستم هشدار دهنده مالتی پلکس - شیشه بالابر برقی درها - تنظیم زاویه نورچراغ جلواز داخل - کولر - ترمز ای‏ بی‏ اس‏ (ABS) - ایموبیلایزر - هشدار دهنده موانع عقب - رادیو پخش MP3
2- پیش فروش - رانا
سود مشارکت:19درصد-سود انصراف::17-موعد تحویل:مهر 1398- پیش پرداخت :198,000,000 ریال
تجهیزات خودرو: 2 ایربگ - چراغ مه شکن جلو - سیستم اخطارسرقت - سیستم هشدار دهنده مالتی پلکس - شیشه بالابر برقی درها - تنظیم زاویه نورچراغ جلواز داخل - کولر - ترمز ای‏ بی‏ اس‏ (ABS) - ایموبیلایزر - هشدار دهنده موانع عقب - رادیو پخش MP3
3-پیش فروش - رانا
سود مشارکت:19درصد-سود انصراف::17-موعد-موعد تحویل:آبان 1398-پیش پرداخت :198,000,000 ریال
تجهیزات خودرو: 2 ایربگ - چراغ مه شکن جلو - سیستم اخطارسرقت - سیستم هشدار دهنده مالتی پلکس - شیشه بالابر برقی درها - تنظیم زاویه نورچراغ جلواز داخل - کولر - ترمز ای‏ بی‏ اس‏ (ABS) - ایموبیلایزر - هشدار دهنده موانع عقب - رادیو پخش MP3

منبع خبر : ایرانی کار

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news