کرمان موتور مرحله جدید فروش محصولات خود را ویژه شهریورماه 97 آغاز نمود.

1397/6/11

مرحله جدید فروش محصولات کرمان موتور بمناسبت عید سعید غدیر خم از روز شنبه 10 شهریورماه 97 آغاز شد.

نوع خودرو: جک S5
پیش پرداخت:100/00/000تومان-سود مشارکت: 18درصد-سود انصراف: 15 درصد- تحویل: فروردین 98
نوع خودرو: جک S3
پیش پرداخت:75/000/000تومان-سود مشارکت: 19درصد-سود انصراف: 16 درصد- تحویل: آذر 97
نوع خودرو: جک J4
پیش پرداخت:50/000/000تومان-سود مشارکت: 19درصد-سود انصراف: 16 درصد- تحویل: بهمن 97
توصیحات:
- مابقی قیمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص خواهد شد.
- سود تاخیر در این بخشنامه 30 درصد است.

منبع خبر : ایران جیب

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news