بازدید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور

1397/7/20

جناب آقای دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی، سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان و همچنین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از غرفه ایرانی کار بازدید به عمل آوردند.

در دومین روز نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور، آقای دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان از غرفه ایرانی کار بازدید به عمل آوردند. ایشان ضمن آشنایی با ماهیت فعالیت شرکت مگا، زیرساخت و همچنین محصول دانش بنیانی شرکت (پرتال جامع خودرو کشور-ایرانی کار) تاکید کردند همکاری شرکت مگا با مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان در برخی زمینه ها می تواند مفید باشد.

دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو) از تاریخ 19 الی 22 مهرماه آغاز به کار کرده است. ایرانی کار در این نمایشگاه در سالن تهران غرفه T40 پذیرای بازدید کنندگان محترم خواهد بود.

منبع خبر : ایرانی کار

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news