شرایط فروش بیسو T5

1397/9/13

سیف خودرو به عنوان نماینده برند بیسو در ایران از پیش فروش بیسو T5 خبر داد.

در این شرایط فروش بیسو T5 با پیش پرداخت 125 میلیون تومان توسط سیف خودرو به فروش می رسد. در این بخشنامه سود مشارکت سالیانه 21% و سود انصراف 16% در نظر گرفته شده است.

منبع خبر : ماشین3

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news