شرایط فروش جیلی GC6 خودروسازان بم

1397/9/10

شرکت خودروسازان بم جدیدترین شرایط فروش خودرو جیلی GC6 را در آذر ماه 97 منتشر کرد.

جدیدترین شرایط فروش جیلی GC6، با پیش پرداخت 65 میلیون تومان و موعد تحویل در دی ماه 97 توسط خودروسازان بم اعلام شد.

منبع خبر : ماشین3

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news