سایپا، افزایش تولید و پاسخ گویی به تعهدات قبلی را آغاز کرد.

1397/10/20

گروه خودرو سازی سایپا برنامه ریزی خود برای افزایش تولید و پاسخ گویی به تعهدات قبلی را آغاز کرده و پیش بینی می شود در صورتی که روند فعلی حمایت وزارت صنعت از خودروسازان ادامه یابد، بتواند تا چند ماه آینده استراتژی پایداری بازار را پیاده سازی کند.

حسن قره ئی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا، با اعلام این خبر گفت: با توجه به بسته پیشنهادی صنعت خودرو که در آن موضوعات تامین نقدینگی و قیمت گذاری خودرو در حال نهایی شدن است امکان افزایش تولید و مدیریت بازار و قیمت در گروه سایپا میسر خواهد شد.
وی اظهار کرد: با توجه به توقف کاهش تولید خودرو در کشور و رسیدن به ثبات نسبی در این حوزه، گروه خودرو سازی سایپا برنامه ریزی خود را برای افزایش تولید و پاسخ گویی به تعهدات قبلی آغاز کرده و پیش بینی می کنیم در صورتی که روند فعلی حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان ادامه یابد، بتوانیم تا چند ماه آینده استراتژی پایداری بازار را پیاده سازی کنیم.
به گفته قره ئی، از آن جایی که خودروسازان ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد تحویل خودرو به مشتریان هستند، گروه خودروسازی سایپا تلاش می کند هر چه سریعتر با افزایش تولید، تعهدات خود را پاسخ داده و زمینه مدیریت تقاضا را در بازار فراهم کند.
وی افزود: در صورتی که تقاضا در بازار به دلیل حذف واسطه گری ناشی از منطقی شدن قیمت ها کاهش یابد، تب تقاضای موجود فروکش خواهد کرد و خودروسازان می توانند برای اتخاذ روش های متنوع فروش نظیر فروش شرایطی و اعتباری خودرو به مشتریان برنامه ریزی کنند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه خودروسازی سایپا در پایان خاطرنشان کرد: تولید خودرو در کشور پس از یک دوره چند ماهه پرالتهاب که ناشی از تحریم ها و برهم خوردن ثبات اقتصادی کشور بود، روند پایداری را سپری می کند و به نظر می رسد هم وزارت صنعت و هم تولید کنندگان توانسته اند با شناسایی روش های جدید جهت ایجاد افزایش تولید، روند تولید را در کشور بهبود بخشند.

منبع خبر : پرشین خودرو

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news