چگونه خودرویی مناسب برای خرید بیابم؟گام اول: انتخاب بخش "خرید خودرو" از منوی اصلی پرتال


گام دوم: انتخاب "برند" خودروی مورد نظر یا جستجو خودرو بر اساس کمپانی، مدل خودرو، قیمت، کارکرد و...
گام سوم: مشاهده "جزئیات" خودروی موردنظر