برندگان سال ۱۴۰۰ اپلیکیشن ایرانی کار

برندگان جوایز ویژه ماهیانه مرداد ماه اپلیکیشن ایرانی کار


نام و نام خانوادگیشماره موبایلجایزه
۱صلاح الدین نظری نژاد۰۹۱۸xxx9305۴۰ لیتر بنزین
۲سجاد ذبیحی۰۹۱۹xxx2209۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه تیر ماه اپلیکیشن ایرانی کار


نام و نام خانوادگیشماره موبایلجایزه
۱سینا نصیری۰۹۳۶xxx4630روغن موتور
۲سجاد ذبیحی۰۹۱۹xxx2209کارت اشتراک ویژه امداد خودرو
دکمه بازگشت به بالا