فروش فوق العاده محصولات گروه خودروسازی سايپا

شرایط فروش فوق العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا در ۵ گروه خودرویی اعلام شده و از فردا سه شنبه ۱۸ام خرداد سال ۱۴۰۰ به مدت ۳ شبانه روز ادامه خواهد داشت. متقاضیان محترم می توانند از ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸، به مدت ۳ روز، با مراجعه به آدرس اینترنتی https://saipa.iranecar.com، نسبت به وارد کردن اطلاعات شخصی و اخذ کد کاربری و رمز عبور، برای ثبت نام اقدام نمایند.

فروش فوق العاده محصولات گروه خودروسازی سايپا

لازم به یادآوری است، متقاضیانی که طی یک سال گذشته در این آدرس اینترنتی ثبت نام کرده و دارای کد کاربری و رمز عبور هستند، نیازی به اخذ مجدد نام کاربری و رمز عبور نخواهند داشت.

تذکر: لازم به ذکر است که شرکت در این طرح فروش فوق العاده گروه خودروسازی سایپا، تنها از مسیر آدرس اعلام شده میسر بوده و استفاده متقاضیان از دیگر آدرسها، مسئولیتی متوجه شرکت سایپا نخواهد بود.

اعلام شرايط فروش فوق العاده محصولات گروه خودروسازی سايپا

شرایط عمومی بخشنامه

شرایط عمومی بخشنامه شرکت در این دوره از فروش فوق العاده سایپا، مطابق دوره های قبلی، به شرح زیر خواهد بود:

۱ -محدوديت كد ملي براي ثبت نامها اعمال خواهد شد. (هر كد ملي مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو از مجموع دو گروه سايپا و ايران خودرو ميباشد.)
۲ -حداقل سن متقاضيان خريد خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگي خودرو حداقل پايه سوم ميباشند.
۳ -امكان صلح (خريد انصرافي) و انتقال خودرو بصورت وكالتي وجود ندارد.
۴ -متقاضي طي ۴۸ ماه گذشته ثبت نام و صدور فاكتور خودرو نزد شركتهاي سايپا و ايران خودرو نداشته باشد.
۵ -امكان ثبت نام براي متقاضي داراي پالك فعال انتظامي (نصب بر روي خودرو) ميسر نميباشد .
۶ -متقاضياني كه داراي پالك انتظامي فعال يا فاقد گواهينامه رانندگي بوده و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند ضمن كم لم يكن تلقي شدن ثبت نام، تا ۳ سال امكان ثبت نام در بخشنامههاي فروش در دو شركت خودروسازي سايپا و ايران خودرو را نخواهند داشت.
۷ -شماره كارت, شماره حساب بانكی و شماره شبا كه در آينده وجوه خريد خودرو از آن به حساب شركت خودروساز واريز ميگردد الزاماً بايد متعلق به شخص متقاضي باشد. در صورت درج اطلاعات نادرست(شماره شبا)، تمام مسئوليت آن متوجه متقاضي ثبت نام كننده خواهد بود.
۸ -شماره تلفن همراه اعلام شده ميبايست متعلق به شخص متقاضي باشد.
۹ -كدپستي متقاضي ثبت نام كننده و كد نمايندگي انتخابي توسط مشتري مي بايست از يك استان باشند. بديهي است پس از انتخاب كد نمايندگي، امكان تغيير نمايندگي تحويل گيرنده وجود نداشته و مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نمی باشد.
۱۰ -مشتريان محترم ميبايست پس از كاركرد ۱۰۰۰ كیلومتر و حداكثر ۵ ماه از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويس اوليه به نمايندگيهاي گروه خودروسازي سايپا مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودرو ابطال ميگردد.

۱۱ -ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نميباشد.
۱۲ -چنانچه در هر يك از مراحل ثبت نام تا تحويل خودرو ، مشخص گردد اطالعات متقاضي ناصحيح بوده و يا ناقض شرايط بخشنامه ميباشد، ثبت نام متقاضي كان لم يكن خواهد گرديد.
۱۳ -در صورتيكه پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زيست از جمله (سطح آلايندگي يورو۴ ،يورو۵ و ۰۰۰) شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي ( آپشن ) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود ، هزينه هاي مربوطه از مشتري اخذ خواهد شد.
۱۴ -انتقال حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعهكشي به اشخاص ثالث ممنوع است.
۱۵ -با توجه به اهميت كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان، نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را كنترل و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد.
۱۶ -با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطالعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شمارهگذاري موارد ذيل متذكر ميگردد:
۱۶ -۱ -در صورتي كه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطالعات بوده و شهر تولد و محل صدور شناسنامه با شهر محل سكونت، مغايرت داشته باشد ميبايست با مراجعه به مراكز نقل و انتقال و يا خدمات خودرويي نسبت به ثبت اطالعات اوليه خود اقدامات الزم را انجام دهد.
۱۶-۲ -در صورتي كه مشتري داراي اطالعات در سامانه شماره گذاری باشد:
الف (در صورتيكه اطالعات مشتري در زمان ثبت نام، در سامانه شماره گذاری هيچگونه تغييري نداشته باشد، نياز به اقدام خاصي نمي باشد.
ب)در صورتيكه اطالعات مشتري در زمان ثبت نام، در سامانه شماره گذاری تغيير نموده باشد، مي بايست با مراجعه به مراكز نقل و انتقال و يا خدمات خودرويي نسبت به اصالح اطالعات خود اقدامات لازم را انجام دهد.
۱۷ -درصورتي كه مشتريان محترم اطالعات مورد نياز شمارهگذاري را به درستي ارائه ندهند عالوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو نيز از ايشان دريافت خواهد شد.

شرايط اختصاصی بخشنامه

۱ -درصورت ثبت نام بيش از ظرفيت تعيين شده براي خودروهاي تحويلي در اين طرح، پس از پايان ثبت نام اوليه و پس از صحت سنجي اطالعات ثبت شده و با حضور مراجع نظارتي ، قرعه كشي به تفكيك هر خودرو جهت انتخاب متقاضيان نهايي و اولويتبندي زمان تحويل خودرو مطابق ضوابط ابالغي از كميته خودرو صورت خواهد پذيرفت.
۲ -ظرفيت ثبت نام متناسب با برنامه تولید گروه خودروسازي سايپا ميباشد.
۳ -فهرست انتخاب شدگان نهايي از طريق سايت فروش اينترنتي سايپا ظرف ۳ روز پس از اتمام قرعهكشي اعالم خواهد شد. )كليه متقاضيان محترم ميبايست پس از پايان ثبت نام و قرعهكشي به سايت فروش اينترنتي گروه سايپا مراجعه و از نتايج قرعه كشي مطلع گردند).
۴ -در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.
۵ -پس از اعالم نتايج قرعهكشي، منتخبين فروش فوقالعاده ميبايست ظرف مدت ۱۲۰ ساعت نسبت به واريز وجه اقدام نمايند.
۶ -در صورت عدم تكميل وجه در موعد مقرر ، امتياز ثبت نام متقاضي منتخب شده در قرعه كشي ابطال خواهد شد.
۷ -در روش فروش مذكور، مبلغي از بهاي خودرو كسر ميگردد و سند خودرو بمدت يكسال در رهن شركت خودروساز باقي خواهد ماند، كه باقيمانده بهاي خودرو و هزينههاي متعلقه در زمان فك رهن دريافت ميگردد. ضمناً در صورت عدم اقدام براي فك رهن، پس از يكسال توسط مشتري ، جرايم تأخير مطابق ضوابط در حساب مشتري لحاظ ميگردد.
۸ -امكان تسويه پيش از موعد و فك رهن به هيچ عنوان ميسر نمي باشد . بديهي است پس از مدت يكسال و تسويه حساب بهاي خودرو توسط مشتري، سند خودرو از رهن خارج ميگردد.
۹ -امكان انتخاب بسته گارانتي بدنه پايه و بسته آپشن براي خودروها بصورت اختياري فراهم مي باشد.

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *