• برنامه فروش خودروهای سایپا (۱۲ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۱۲  مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰) به شرح زیر میباشد :     نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ تیبابنزینی SX دارد ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ فولادی دارد ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ ساینا دند...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۱۰ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۱۰  مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰) به شرح زیر میباشد :   نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ فولادی دارد ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ ساینا دنده رینگ آلومینیومی دارد ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ نیس...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۹ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰) به شرح زیر میباشد :     نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ فولادی دارد ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ آلومینیومی دارد ۵۸,۹۴۳...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۸ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰) به شرح زیر میباشد :     نام خودرو  فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ تیبا بنزینی SX دارد ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ فولادی دارد ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ ساینا دند...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۷ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰) به شرح زیر میباشد :     نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱۱ دارد ۳۹,۷۸۱,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ فولادی دارد ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ آل...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۶ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰) به شرح زیر میباشد :     نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ فولادی دارد ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ آلومینیومی دارد ۵۸,۹۴۳...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۵ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰) به شرح زیر میباشد :     نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ساینا دنده ای رینگ فولادی دارد ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ سانیا دنده ای رینگ آلومینیومی دارد ۵۸,۹۴۳...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۳ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۳  مرداد ۱۳۹۸( ساعت ۱۰ ) به شرح زیر میباشد :     نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ۱۳۱ دارد ۳۷,۴۸۱,۰۰۰...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۲ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰) به شرح زیر میباشد :     نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ۱۳۱ دارد ۳۷,۴۸۱,۰۰۰...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
 • برنامه فروش خودروهای سایپا (۱ مرداد)

  فروش فوری اعتباری محصولات گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸ (ساعت ۱۰)  به شرح زیر میباشد :     نام خودرو فروش نقدی فروش اعتباری قیمت ۱۵۱ دارد ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ۱۳۱ دارد ۳۷,۴۸۱,۰۰۰...
  • توسط تحریریه ایرانی کار
  • ۲ سال پیش
  • ۰
صفحه 15 از 16« اولین...10«1213141516 »