قوانین راهنمایی و رانندگی

قوانین در هر کشوری لازمه ایجاد نظم و جلوگیری از انواع جرم و تخلفات مختلف است. در خصوص رانندگی نیز در کشور ما همچون سایر کشورهای جهان با یک سری قوانین راهنمایی و رانندگی روبرو هستیم که زیر پا گذشتن هر یک از آن ها، منجر به صدور جریمه های رانندگی و همین طور در مراحل بعدی دریافت نمره منفی گواهینامه، توقیف خودرو، توقیف یا حتی ابطال گواهینامه خواهد شد.

از این روی اهمیت زیادی دارد که افراد با شناخت صحیح قوانین راهنمایی و رانندگی و مد نظر قرار دادن آن ها، در راستای عمل به این قوانین قدم برداشته و رانندگی صحیح و در چهارچوب قوانین را پیاده سازی کنند.

در ادامه ببینیم شرایط صدور انواع گواهینامه در کشور ما چیست و چه محدودیت های پایه ای را با خود همراه دارد.

صدور گواهینامه

شرایط صدور انواع گواهینامه های رانندگی

ردیفگواهینامهشرایط اخذتوضیحاتپیش نیاز
۱موتورسیکلت۱. سن ۱۸ سال تمام
۲. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی
۳. طی دوره آموزش نظری و عملی
۴. قبولی در آزمون آئین نامه و عملی شهر با موتورسیکلت ۲۰۰ سی سی
دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس از گذشت ۳ سال از تاریخ صدور گواهینامه موتورسیکلت و رسیدن به سن ۲۳ سال تمام می توانند با موتورسیکلت با حجم بالاتر از ۲۰۰ سی سی رانندگی نمایند.
۲پایه سوم۱. سن ۱۸ سال تمام
۲. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی
۳. طی دوره آموزش نظری وعملی
۴. قبولی در آزمون آئین نامه وعملی شهر با وسایل نقلیه مربوطه
حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار ۳/۵ تن یا حمل حداکثر ۹ نفرسرنشین با راننده بجز وسایل نقلیه خدمات عمومی (وانت نیسان با پلاک شخصی و ون)
۳پایه دوم۱. سن ۲۳ سال تمام
۲. گذشت ۲ سال تمام از اخذ گواهینامه پایه سوم
۳. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی و تست عدم اعتیاد
۴. طی دوره آموزش نظری وعملی
۵. قبولی در آزمون آئین نامه وعملی شهر با وسایل نقلیه مربوطه (مینی بوس و خاور)
حداکثرمجموع وزن و ظرفیت بار۶ تن وحمل حداکثر۲۶ نفرسرنشینپایه سوم
۴پایه یکم۱. سن ۲۵ سال تمام
۲. گذشت ۲ سال تمام از اخذ گواهینامه پایه دوم
۳. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی و تست عدم اعتیاد
۴. طی دوره آموزش نظری وعملی
۵. قبولی در آزمون آئین نامه وعملی شهربا وسایل نقلیه مربوطه (کامیون۱۹۲۱ و اتوبوس مسافربری)
مجموع وزن و ظرفیت باربیش از۶ تن یا حمل بیش از۲۶ نفرسرنشینپایه دوم
۵ویژه۱. سن ۲۰ سال تمام
۲. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی
۳. طی دوره آموزش نظری و عملی
۴. قبولی در آزمون آئین نامه و عملی شهر با وسایل نقلیه مربوطه
انواع وسایل نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی
• جدول تطبیق گواهینامه های قدیم و جدید
گواهینامه رانندگی قدیمیگواهینامه رانندگی جدید
موتورسیکلت قدیمموتورسیکلت جدید
ب ۱پایه سوم
ب ۲- پ ۲پایه دوم
پایه یکم قدیم- پ ۱پایه یکم
ویژه تراکتورویژه با ذکر کد و تعیین صلاحیت
 
توضیح : دارندگان گواهینامه پ۱ برای تطبیق به پایه یکم از آنها آزمون عملی با کامیون ۱۹۲۱و اتوبوس مسافربری اخذ می گردد.
•  مدت اعتبار گواهینامه

مدت اعتبار گواهینامه رانندگی ۱۰ سال است. پس از پایان اعتبار در صورت احراز سلامت جسمی و روانی برای دوره های ۱۰ ساله تجدید می شود. افراد ۷۰ سال به بالا هر ۵ سال یکبار جهت احراز سلامت جسمی و روانی و در صورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب با شرایط جسمی و روانی خود به راهنمائی و رانندگی مراجعه نمایند.
دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم در اولین مرحله صدور، در سال اول مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژه ای می باشند که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات آئین نامه، گواهینامه رانندگی آنان تا سقف ۱۰سال معتبرخواهدبود.
در صورتی  که دارنده یک گواهینامه بخواهد برای دریافت نوع دیگر گواهینامه اقدام کند موظف است در آزمونهای مربوطه (آئین نامه، آزمون عملی، آزمون جسمی) شرکت کند.
در صورتی که گواهینامه رانندگی مفقود شود یا از بین برود، دارنده آن می تواند درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید. پس از احراز درستی ادعای درخواست کننده و سپری شدن حداکثر دو ماه از زمان اعلام، گواهینامه المثنی صادر و به وی تحویل می گردد.
صدور گواهینامه مجدد برای کسانی که گواهینامه آنان توقیف شده باشد امکانپذیر نیست و در صورت صادر شدن از درجه اعتبارساقط می باشد و به وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهدشد.
هرگاه دارنده گواهینامه یکی از شرایط پزشکی موضوع ماده ۶ این آئین نامه را از دست بدهد، موظف است ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید، راهنمایی و رانندگی دارنده گواهینامه را برای انجام معاینات و آزمایشهای ضروری پزشکی مجاز معرفی می نماید، در صورت احراز عدم وجود شرایط و صلاحیت رانندگی گواهینامه از وی اخذ و ابطال می شود.
در صورت کشف نقص عضو موثراز سوی ماموران راهنمایی و رانندگی و عدم قید آن در گواهینامه رانندگی، گواهینامه رانندگی اخذ و تا زمان بررسی های پزشکی و اعلام امکان صدور گواهینامه مجدد، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد. طی دوره های آموزش نظری و عملی در کلیه پایه های گواهینامه رانندگی اجباری است. هموطنان عزیز جهت تعویض و المثنی می توانندبه یکی از دفاتر پلیس۱۰+ در سراسر کشور مراجعه نمایند(یکماه پیش از اتمام مهلت اعتبار) هموطنان عزیز جهت ثبت نام و دریافت گواهینامه(جدیدالصدور) می توانند به یکی از آموزشگاههای مجاز در سراسر کشور مراجعه نمایند. در نظر داشته باشید که جریمه نداشتن گواهینامه نیز در شمار جرایم رانندگی قرار دارد.
• گواهینامه های صادره از سایر کشورها
دارندگان گواهینامه های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می توانند تا شش ماه پس از ورود در ایران رانندگی نمایند ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید نسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خود به گواهینامه ایرانی اقدام نمایند. تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی که گواهینامه صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می شود با ارائه ترجمه و مشاهده اصل گواهینامه خارجی و سایر مدارک لازم و احراز سلامت جسمی و روانی درخواست کننده صورت می پذیرد.
موارد دیگر تبدیل گواهینامه های رانندگی با تائید وزارتخانه های کشور و امورخارجه صورت می پذیرد. ماموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمانهای بین المللی می توانند برای تبدیل گواهینامه های خود مدرک مندرج در ماده ۲۲ این آئین نامه را از طریق وزارتخانه های خارجه و کشور به راهنمائی و رانندگی ارسال نمایند.
• لیست کشورهایی که گواهینامه های رانندگی آنها قابل تبدیل به گواهینامه ایرانی می باشد
ردیفکشورردیفکشورردیفکشورردیفکشور
۱آرژانتین۱۶پرتغال۳۱سودان۴۶لبنان
۲آلمان۱۴تانزانیا۳۲سومالی۴۷لیبی
۳اندونزی۱۸ترکمنستان۳۳سوئد۴۸لهستان
۴الجزایر۱۹ترکیه۳۴سوئیس۴۹مالزی
۵ارمنستان*شهر۲۰تونس۳۵ساحل عاج۵۰مصر
۶ازبکستان۲۱جمهوری آذربایجان*شهر۳۶عمان۵۱موریتانی
۷اتریش۲۲چک۳۷فلیپین۵۲مجارستان
۸اسپانیا۲۳چین۳۸فرانسه۵۳مکزیک
۹اسلونی۲۴روسیه۳۹فنلاند۵۴نیجر
۱۰ایتالیا۲۵رومانی۴۰قزاقستان۵۵نیجریه
۱۱استرالیا۲۶زلاندنو۴۱قرقیزستان۵۶نروژ
۱۲بلژیک۲۷زئیر۴۲کره جنوبی**آئین نامه۵۷نیکاراگوئه
۱۳بلغارستان۲۸ژاپن۴۳کنیا۵۸هند
۱۴بوسنی۲۹سریلانکا۴۴کرواسی۵۹یمن
۱۵بنگلادش۳۰سوریه۴۵گینه۶۰یونان
کشورهای خارجی که گواهینامه صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می شود و یا کشورهایی که از متعهدین کنوانسیون ۱۹۶۸وین (راجع به مقررات عبور و مرور در راهها و علائم راهها) می باشند، گواهینامه صادره آنان معتبر به حساب می آید.
توضیح ۱: مواردی که با علامت * مشخص شده، برای دریافت گواهینامه بایستی در آزمون عملی شهر شرکت نمایند.
توضیح ۲: مواردی که با علامت ** مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی در آزمون رانندگی شرکت نمایند.

نرخ جدید جرائم راهنمایی و رانندگی

جدول نرخ جدید جرائم راهنمایی و رانندگی (برحسب ریال)
نوع تخلف
سایر شهرها
کلان شهرو جاده های بین شهریروستا و راه روستایی
رانندگی در حالت مستی و مصرف رونگردان ها
۴۰۰۰.۰۰۰
۴۰۰۰.۰۰۰
۴۰۰۰.۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر درساعت)
۲۰۰۰.۰۰۰
۱۸۰۰.۰۰۰
۱۰۰۰.۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)
۲۰۰۰.۰۰۰
۱۸۰۰.۰۰۰
۱۰۰۰.۰۰۰
سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه
۲۰۰۰.۰۰۰
۱۸۰۰.۰۰۰
۱۰۰۰.۰۰۰
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
۲۰۰۰.۰۰۰
۱۸۰۰.۰۰۰
۱۰۰۰.۰۰۰
حرکت به طور مارپیچ
۱۵۰۰.۰۰۰
۱۳۵۰.۰۰۰
۷۵۰.۰۰۰
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها
۱۵۰۰.۰۰۰
۱۳۵۰.۰۰۰
عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
۹۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
تجاوز به چپ از محور راه
۷۵۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
۷۵۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
دور زدن در محل ممنوع
۷۵۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع
۴۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین
۶۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
استفاده از موبایل حین رانندگی
۱۰۰۰.۰۰۰
۸۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
نقص در سامانه روشنایی در شب
۷۵۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۴۵۰.۰۰۰
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز
۶۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
۳۵۰.۰۰۰
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس
۶۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
۳۵۰.۰۰۰
عدم رعایت مقررات حمل بار
۶۷۰.۰۰۰
۴۵۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
عدم رعایت حق تقدم عبور
۵۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰
نصب پلاک های متفرقه (تغییر در استاندارد پلاک)
۵۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
درآغوش داشتن اطفال حین رانندگی
۵۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه
۷۵۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۴۵۰.۰۰۰
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل
۵۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
پارک دوبل در محل ایستادن ممنوع
۵۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها
۵۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده
۵۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
توقف و سدمعبر در سطح یا حریم تقاطع ها
۴۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و رانندگی
۶۰۰.۰۰۰
۴۵۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه
۵۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن
۶۰۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانین
۵۰۰.۰۰۰
۳۵۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰
پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث سد معبر شود
۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰
عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موتورسیکلت
۶۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
توقف دوبله در معابر
۳۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰
کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر شده باشد
۳۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰
حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت
۱۵۰۰.۰۰۰
۱۳۵۰.۰۰۰
۷۵۰.۰۰۰
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی
۶۰۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
۳۵۰.۰۰۰
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی
۷۵۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۴۵۰.۰۰۰
نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه
۵۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه
۸۰۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
قصور در بکار بردن علایم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد
۴۵۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰
توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا
۴۵۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰
نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک
۴۵۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا
۴۵۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰
نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه
۴۵۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰
مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه
۴۵۰.۰۰۰
۴۵۰.۰۰۰
۴۵۰.۰۰۰
 عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها
۳۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰
استفاده از چراغ زنون غیرمجاز
۴۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
شیشه دودی غیرمجاز خودرو
۵۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
ایجاد آلودگی صوتی
۱۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰
نداشتن زنجیر چرخ
۳۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
توقف روی خطوط عابر پیاده
۶۰۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
شعرنویسی روی خودرو
۳۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰

دکمه بازگشت به بالا