مراکز شماره گذاری خودرو

آدرس مراکزتعویض پلاک خودرو در مناطق مختلف تهران بزرگ

ردیفنام مرکزآدرستلفن
۱میثمکیلومتر۱۷جاده مخصوص کرج-خ داروپخش-خ روزدارو۴۴۹۸۶۰۰۰-۱۱
۲خاورانکیلومتر۱۰جاده خاوران بعدازسه راه خاورشهر۳۳۸۵۱۳۳۳۲
۳الغدیریافت آباد ؛بلوارالغدیرخیابان حسینی۶۶۱۳۳۶۹۳
۴اتحادتهرانپارس ؛حکیمیه خ اتحاد؛ اتحاد۵۷۷۳۹۳۰۳۰
۵چیتگرکیلومتر ۱۲ بزرگراه شهیدلشگری(جاده مخصوص تهران کرج)۴۴۹۰۱۹۲۹
۶یادگار امام

«ویژه موتورسیکلت»

اتوبان یادگارامام(ره)خ زنجان شمالی جنب ستادترخیص خودرو۶۶۲۵۶۷۲۹
۷خلیج فارس

«ویژه موتورسیکلت»

کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج؛خ خلیج بلواررهنما۶۶۲۶۰۲۶۲
۸باقرشهرباقر شهر – خ قمصر – خ انرژی۵۶۵۲۸۶۵۶
۹ایران خودروکیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج-مرکز شماره گذاری مستقر در شرکت ایران خودرو۴۴۹۳۴۴۴۵
۱۰سایپاکیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج- مرکز شماره گذاری مستقر در شرکت سایپا۴۴۹۰۶۶۱۰
۱۱آسان موتورکیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج-مرکز شماره گذاری شرکت آسان موتور۴۸۶۴۵۷۴۷

ساعات کاری مراکز تعویض پلاک و نقل وانتقال

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰

پنج شنبه از ساعت ۰۷:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

*  تمامی مراکز تعویض پلاک در ایام تعطیلی رسمی تعطیل هستند.