• صباباتری

    ایرانی‌کار به عنوان بزرگترین سامانه فروش اینترنتی خودرو در اقدامی مشترک با شرکت توسعه منابع انرژی توان، سامانه فروش اینترنتی محصولات صبا باتری را راه‌اندازی کرده است. این سامانه به منظور رفاه بیشتر مشتریان گرامی و ارائه خدمات بهتر ایجاد شده است و خدمات تح...
    • توسط تحریریه ایرانی کار
    • ۲ سال پیش
    • ۰