برندگان سال ۱۴۰۰ اپلیکیشن ایرانی کار

 

برندگان جوایز ویژه ماهیانه تیر ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ افسانه سابقی ۰۹۱۵xxx۷۲۵۰ ۴۰ لیتر بنزین
۲ سیف الله سابکی ژند ۰۹۱۵xxx۷۲۱۲ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه خرداد ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ سیف الله سابکی ژند ۰۹۱۵xxx۷۲۱۲ ۴۰ لیتر بنزین
۲ آرمان فتاحی ۰۹۱۸xxx۳۱۹۵ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه اردیبهشت ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ آرمان فتاحی ۰۹۱۸xxx۳۱۹۵ ۴۰ لیتر بنزین
۲ هوشمند رحمانی ۰۹۱۲xxx۶۸۶۵ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه فروردین ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ حسین امامی ۰۹۲۱xxx۹۲۸۱ ۴۰ لیتر بنزین
۲ ۰۹۱۵xxx۰۴۳۰ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه اسفند ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ فاطمه محمودی ۰۹۰۳xxx۸۴۵۲ ۴۰ لیتر بنزین
۲ سیدحسین حسینی ۰۹۱۴xxx۶۲۸۰ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه بهمن ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ امید محمدزاده ۰۹۱۰xxx۷۹۱۹ ۴۰ لیتر بنزین
۲ مهدی امجدیان ۰۹۳۰xxx۲۹۲۱ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه دی ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ صادق موسوی ۰۹۹۱xxx۱۸۳۸ ۴۰ لیتر بنزین
۲ حمیدرضا گنجعلی تفرشی ۰۹۱۲xxx۹۵۷۷ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه آذرماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ محمدرضا شیرازی ۰۹۱۲xxx۹۳۹۹ ۴۰ لیتر بنزین
۲ محسن شکری ۰۹۱۸xxx۸۰۱۰ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه مهر و آبان ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ علیرضا حیدری ۰۹۰۴xxx۱۳۶۳ ۴۰ لیتر بنزین
۲ حسین مدهنی ۰۹۳۶xxx۰۹۳۱ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه مرداد ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ صلاح الدین نظری نژاد ۰۹۱۸xxx۹۳۰۵ ۴۰ لیتر بنزین
۲ سجاد ذبیحی ۰۹۱۹xxx۲۲۰۹ ۲۰ لیتر بنزین

برندگان جوایز ویژه ماهیانه تیر ماه اپلیکیشن ایرانی کار


  نام و نام خانوادگی شماره موبایل جایزه
۱ سینا نصیری ۰۹۳۶xxx۴۶۳۰ روغن موتور
۲ سجاد ذبیحی ۰۹۱۹xxx۲۲۰۹ کارت اشتراک ویژه امداد خودرو
دکمه بازگشت به بالا