فرایند ثبت نام در سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه بهمن

به منظور خرید خودرو، لازم است ثبت نام مشتری در سامانه انجام شده باشد و مشتری نام کاربری (کد ملی) و رمز عبور خود را در سامانه فروش محصولات گروه بهمن درج نماید. در ادامه فرآیند ثبت نام/ ورود توضیح داده خواهد شد.

مرحله اول: انتخاب گزینه “ورود/ثبت نام” در منوی صفحه اول:

متقاضیان جهت ثبت اطلاعات (ثبت پس از ورود به سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه بهمن به نشانی bahman.iranecar.com، لازم است متقاضیان به منظور ثبت نام در سامانه با استفاده از بخش “ورود/ثبت نام” وارد فرآیند ثبت نام در سامانه شوند.

“تصویر شماره ۱ – انتخاب گزینه “ورود / ثبت نام

مرحله دوم : هدایت مشتری به فرم ورود/ثبت نام در سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه بهمن:

در صورتی که متقاضیان تا کنون در سامانه ثبت نام نکرده باشند، جهت ثبت نام و درج اطلاعات هویتی در سامانه، گزینه “ثبت نام کاربر جدید”را انتخاب خواهند نمود. (مرحله بعد، تصویر شماره ۳)

تصویر شماره ۲ – هدایت مشتری به فرم ورود/ثبت نام در سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه بهمن

مرحله سوم: صفحه تکمیل اطلاعات کاربر (اطلاعات مکانی و تماس و بانکی):

در این مرحله متقاضیان اقدام به تکمیل فرم ثبت نام در سامانه بر اساس اطلاعات هویتی خود خواهند نمود. لازم است تمامی فیلدهای ضروری مانند اطلاعات شخصی، آدرس و اطلاعات تماس خود را تکمیل نمایند. همچنین کاربر جهت ورودهای بعدی باید رمز عبور خود را تعیین نماید.

پس از تکمیل بخش های مربوطه، متقاضی باید گزینه “ثبت اطلاعات” را انتخاب کند.

تصویر شماره ۳ – تکمیل اطلاعات کاربر

ورود به سامانه:

به منظور ورود به سامانه، لازم است متقاضیان پس از ثبت اطلاعات هویتی، از صفحه “ورود/ثبت نام” با درج کد ملی و رمز عبور خود، وارد سامانه شده و در صورت فعال بودن برنامه فروش، فرآیند خرید را ادامه دهند.

تصویر شماره ۴ – ورود به سامانه

ویرایش حساب کاربری:

به منظور ویرایش برخی از اطلاعات هویتی (که به تایید گروه بهمن رسیده است)، متقاضیان قادرخواهند بود با انتخاب گزینه “ویرایش حساب کاربری” نسبت به اصلاح اطلاعات هویتی خود اقدام نمایند.

تصویر شماره ۵ – ویرایش حساب کاربری

بازیابی کلمه عبور:

به منظور ورود به فرآیند بازیابی کلمه عبور، لازم است از صفحه “ورود/عضویت” نسبت به انتخاب گزینه فراموشی رمز عبور اقدام شود.

تصویر شماره ۶ – بازیابی کلمه عبور

سپس در فرم مربوطه، کد ملی و شماره همراه توسط متقاضیان وارد خواهد شد. با انتخاب گزینه “ارسال کد”، کد تاییدی برای شماره همراه متقاضیان ارسال می گردد. در انتها با وارد نمودن کد تایید قادر خواهند بود رمز جدیدی برای خود تعیین نمایند

تصویر شماره ۷ – ارسال کد تایید
دکمه بازگشت به بالا