پیشنهاد سردبیرآموزش

همه چیز درباره بیمه شخص ثالث پارسیان

بیمه شخص ثالث پارسیان یکی از بهترین شرکت‌های بیمه با پوشش‌های مختلف است.

مطابق قوانین مربوط به بیمه نامه شخص ثالث، این بیمه خساراتی را که در هنگام سوانح رانندگی از جانب خودرو به اشخاص ثالث وارد می‌شود جبران می‌نماید. مبنای ضوابط وضع شده مرتبط با بیمه نامه اجباری شخص ثالث به این شکل است که تمامی مالکان وسایل نقلیه موتوری موظف به قبول مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث و صدمات مالی و جانی وارد آمده به آن‌ها در جریان تصادفات رانندگی یا سوانح درج شده هستند و باید چنین خساراتی را با قرار گرفتن تحت پوشش شرکت‌های بیمه موجود بپردازند.

منظور از شخص ثالث در بیمه نامه شخص ثالث افرادی (بغیر از راننده خاطی) هستند که در جریان سانحه رانندگی از جانب اتومبیل بیمه شده متحمل ضرر و زیان جانی یا مالی شده‌اند. در این زمینه بیمه پارسیان خدماتی را برای راننده مقصر حادثه ارائه می‌کند. بر اساس این بیمه نامه خسارات جانی وارد آمده به راننده خاطی جبران خواهد شد.

به این ترتیب با استناد به قوانین وضع شده مرتبط با بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبین وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، شرکت‌های بیمه به تدوین بیمه‌ نامه‌ای تحت عنوان وظایف مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث پرداخته و از سال ۱۳۶۸ به ثبت رسانده‌اند. پس از بررسی و تصویب آیین‌نامه اجرایی مذکور، این قوانین از سال ۱۳۸۷ ارائه شده‌اند.

اتومبیلی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد به طور معمول در هنگام صدور بیمه نامه بازدید نمی‌شود (توسط کارشناسان مورد بازدید قرار نمی‌گیرد). این نوع بیمه به جبران خساراتی می‌پردازد که در هنگام رخداد حوادث رانندگی متوجه جان، مال و محمولات اشخاص ثالث بوده است.

البته حوادث مذکور علاوه بر سوانح رانندگی آتش سوزی، انفجار و یا سقوط اتومبیل و آسیب‌های وارد آمده به سایر اشخاص را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر چنانچه در جریان حوادث رانندگی و ایجاد سانحه برای وسایل نقلیه موتوری زمینی به سرنشینان داخل وسیله نقلیه یا افرادی که خارج از خودرو بوده و درگیر حادثه شده اند زیان جانی یا مالی وارد شود، بیمه شخص ثالث در صدد پرداخت هزینه‌های مالی و جبران خسارات جانی بر خواهد آمد.

نکته: مطابق قوانین مندرج مرتبط با تخفیفات در نظر گرفته شده بر پایه سنوات عدم خسارت در هر سال ۵ درصد و حداکثر تا سقف ۷۰ درصد اعمال خواهد شد. به عنوان مثال در سال دوم ۱۰ درصد و در سال دهم ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

ارتقای میزان تعهدات بیمه نامه شخص ثالث پارسیان

مقدار دیه قابل پرداخت در هر سال از جانب قوه قضائیه تعیین می‌شود و چنانچه تعهدات بیمه نامه شخص ثالث شما کمتر از حداقل میزان معین شده از سوی قوه قضائیه باشد، قادر به افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث خود خواهید بود.

مطابق آیین نامه اجرایی ضوابط جدید وضع شده مرتبط با بیمه اجباری مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث که از سال ۱۳۹۶ به جریان افتاده است، در هنگام برآورد حق بیمه ثالث چنانچه خسارتی وجود داشته باشد، محاسبه تخفیفات عدم خسارت به شکل زیر انجام خواهد شد:

در ازای رخداد هر سانحه که به ایجاد خسارت بدنی منجر شود ۳۰ درصد از تخفیفات اصلی و در ازای وقوع هر سانحه که به ایجاد خسارت مالی بینجامد ۲۰ درصد از تخفیفات اصلی کسر خواهد شد.

همین طور بخوانید: استعلام خلافی خودرو از طریق vin

تعهدات و پوشش‌های بیمه شخص ثالث

با استناد به آخرین قوانین وضع شده سال ۱۴۰۰ تعهدات جانی بیمه شخص ثالث ۶۴۰ میلیون تومان در ماه حرام معین شده است. در این میان تفاضل دیه خسارات ایجاد شده برای اشخاص ثالث یعنی سرنشینان خودرو بجز راننده خاطی و افرادی که خارج از خودرو قرار داشته و متحمل خسارت شده‌اند به شکل اتوماتیک پوشش داده می‌شود. بر این اساس دیه ۴۴۰ میلیون تومانی سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۶۴۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ تغییر کرده است‌. سرمایه بیمه حوادث راننده نیز از ۳۳۰ میلیون تومان به ۴۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. چنانچه تعهد خسارات مالی بیمه شما از مبلغ ۱۶ میلیون تومان کمتر است قادر یه افزایش میزان تعهدات خسارات مالی بیمه نامه خود خواهید بود.

توجه: اگر تصادف رانندگی منجر به ایجاد خسارات بدنی یا فوت افراد شود و پلیس راه یا کارشناس سوانح راهنمایی و رانندگی دلیل بروز این خسارات را تخطی از قوانین موجود و ارتکاب به جرائم رانندگی خطر آفرین و سانحه ساز تشخیص دهند، بیمه گر موظف به پرداخت ضرر و زیان وارد آمده بدون اخذ تضمین یا تعیین شرط خواهد بود و سپس برای بازیافت و مراجعه به مسبب سانحه، فرایند زیر قابل انجام خواهد بود:

در نخستین سانحه که در نتیجه ارتکاب به جرائم خطر آفرین توسط راننده مقصر صورت می‌گیرد، (در طول مدت زمان بیمه نامه): برابر با ۲.۵ درصد از زیان‌های جانی و مالی پرداخت شده

در دومین سانحه که در نتیجه ارتکاب به جرائم خطر آفرین توسط راننده مقصر صورت می‌گیرد، (در طول مدت زمان بیمه نامه): برابر با ۵ درصد از زیان‌های جانی و مالی پرداخت شده

در سومین سانحه که در نتیجه ارتکاب به جرائم خطر آفرین توسط راننده مقصر صورت می‌گیرد، (در طول مدت زمان بیمه نامه): برابر با ۱۰ درصد از زیان‌های جانی و مالی پرداخت شده

قوانین بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری

بر اساس ماده ۱:

خسارات مالی: هر گونه زیان مالی که در جریان حوادث رانندگی به اموال و محمولات شخص ثالث سرنشین خودرو یا خارج از آن وارد شود.

خسارت جانی (بدنی): چنانچه در جریان هر یک از حوادث مشمول بیمه نامه شخص ثالث ضرر و زیان جانی و بدنی اعم از نقص عضو، از کار افتادگی عضو به شکل کلی یا جزئی و موقت یا دائم، شکستگی، هزینه درمان و معالجه و غرامت فوت افراد ایجاد شود، بیمه شخص ثالث مطابق قوانین وضع شده مکلف به جبران آن‌ها خواهد بود.

شخص ثالث: شخصی (بجز راننده مقصر سانحه) که در جریان حادثه رانندگی دچار ضرر و زیان جانی یا مالی شود.

سوانح: حوادث رانندگی مانند تصادف یا تصادم، رخدادهایی نظیر واژگونی، سقوط، آتش سوزی و انفجار یا سایر سوانح غیر مترقبه به وجود آمده برای وسیله نقلیه که در بیمه نامه شخص ثالث به ثبت رسیده باشد.

بر این اساس همه مالکان وسایل نقلیه موتوری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند تحت پوشش بیمه شخص ثالث شرکت بیمه داخلی مورد نظر قرار گیرند. تا در صورت ایجاد هرگونه سانحه رانندگی ضرر و زیان ایجاد شده برای اشخاص ثالث به شکل کامل جبران گردد.

ادله حائز اهمیت در انتخاب تعهد خسارت مالی تا ۳۲۰ میلیون تومان

بر این اساس در جریان تصادف با خودروهایی که در دسته خودروهای متعارف قرار می‌گیرند و بهای آن‌ها تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان ارزش گذاری شده است، شخص خاطی یا شرکت بیمه‌ای که اتومبیل مقصر را تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار داده است موظف به پرداخت هزینه‌های ناشی از تصادف برابر با کل بهای اتومبیل به ارزش ۳۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

تصادف با خودروهای لوکس و گران قیمتی که قطعات آن‌ها بر خلاف قانون خودروهای غیر متعارف فراتر از حداقل تعهد خسارت مالی یعنی ۱۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ قیمت گذاری شود.

انفجار یا آتش سوزی خودروی تحت بیمه که سبب سرلیت خسارت به خودروهای اطراف، محل قرار گیری مانند پارکینگ، اموال مجاور یا ساختمان‌هایی که در پیرامون اتومبیل وجود دارند تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان برعهده صاحب خودروی مسبب حادثه خواهد بود.

تصادفات جاده‌ای یا خیابانی زنجیره‌ای که جبران خسارات ناشی از آن برعهده شخص یا اشخاص مقصر حادثه است.

توجه: مطابق آخرین قوانین شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۳۹۵ چنانچه خسارات ناشی از سوانح وسایل نقلیه موتوری کمتر از ۲.۵ درصد دیه ماه حرام سال رخداد حادثه باشد (مثلا ۱۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ شمسی)، افسر راهنمایی و رانندگی موظف به تنظیم کروگی نخواهد بود و فرد مقصر و شخص زیان دیده باید پس از تماس با پلیس ۱۱۰ و اقدام به اطلاع رسانی و ثبت حادثه، به یکی از شعب بیمه شخص ثالث (مثلا یکی از دفاتر خسلرت بیمه شخص ثالث پارسیان) مراجعه نموده و از این طریق روند پرداخت خسارات وارد آمده به زیان دیده را پیگیری نمایند.

پرداخت خسارات بیمه شخص ثالث به خودروهای غیر متعارف

بر اساس ماده ۸ ضوابط بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری که در سال ۱۳۹۵ مدون و تصویب گشته و به تمامی شرکت‌های بیمه اعم از بیمه پارسیان ابلاغ شده است، عبارت “متناظر با ارزش خودروی غیر متعارف” در مبحث میزان مسئولیت مقصر حادثه مشاهده می‌شود. همانطور که اشاره شد از آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی دیه ماه‌های حرام معادل ۶۴۰ میلیون تومان معین شده است و بر این اساس و با توجه به قانون شخص ثالث خودروهایی که بهای آن‌ها بیشتر از نصف دیه در ماه‌های حرام سالی که حادثه در آن اتفاق افتاده است، به عنوان خودروهای غیر متعارف یا لوکس شناخته می‌شوند. به همین جهت خودروهایی که ارزش آن‌ها در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۲۰ میلیون تومان باشد، خودروی غیر متعارف به حساب می‌آیند. نتیجتا شخص مسبب حادثه در جریان تصادفات خودرویی حداکثر موظف به پرداخت ۳۲۰ میلیون تومان برای جبران خسارات وارد آمده به خودروی زیان دیده (نه خسارات جانی و بدنی) خواهد بود.

از این رو زمانی که واژه متناظر از جانب قانون گذار تعیین می‌شود یعنی در صورتی که در جریان حادثه رانندگی خودروی شما با خودروی لوکسی که ارزشی معادل ۲ میلیارد تومان دارد و تنها یک سپر آن تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود برخورد کند، به این معنا نیست که شخص مسبب حادثه یا شرکت بیمه پوشش دهنده موظف به پرداخت خسارت به میزان ۵۰ میلیون تومان خواهند بود بلکه آن‌ها باید متناظر با نیمی از مبلغ دیه در ماه حرام یعنی ۳۲۰ میلیون تومان به عنوان خسارت تقبل نمایند. در این زمان اهمیت و مزایای چشمگیر پوشش بیمه نامه شخص ثالث بیمه پارسیان به وضوح مشاهده می‌شود و بر این مبنا به صاحبان اتومبیل‌های گران قیمتی که بیشتر ۳۲۰ میلیون تومان ارزش دارند توصیه می‌شود از پوشش بیمه شخص ثالث بیمه پارسیان بهره بگیرند تا در صورت بروز هر گونه مشکل یا ایجاد خسارت ناگزیر به جبران زیان‌های وارده نباشند و بتوانند پرداخت چنین خساراتی را از شرکت بیمه مطالبه نمایند. لازم به ذکر است که این قانون به معنای نفی نیاز به خرید تعهد خسارات مالی تا ۳۲۰ میلیون تومان نیست زیرا امکان وارد آمدن خساراتی به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان برای خودروهایی که بهایی کمتر از ۳۲۰ میلیون تومان دارند نیز محتمل خواهد بود.

سخن پایانی

استفاده از بیمه شخص ثالث برای هر خودرویی الزامی است. به این ترتیب به شما پیشنهاد می‌کنیم شرکت‌های بیمه را با هم مقایسه کرده و یکی را مطابق با آنچه که مد نظر دارید، خریداری نمایید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا