پیشنهاد سردبیرآموزش

آدرس و شماره تلفن مراکز پلیس ۱۰+ مازندران

اگر به خدماتی که مراکز پلیس ۱۰+ مازندران ارائه می دهند، نیاز دارید؛ لازم است که در خصوص آدرس و شماره تلفن این مراکز اطلاعات جامعی داشته باشید. در اینجا، قصد داریم به معرفی این دفاتر پلیس ۱۰+ به تفکیک شهرها بپردازیم.

مراکز پلیس ۱۰+ مازندران

همان طور که در زیر مشاهده می کنید این مراکز پلیس ۱۰+ به تفکیک شهرهای مختلف استان مازندران آورده شده اند:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۱

آدرس : مازندران – بابل – مازندران بابل مصلی ۷ پشت راهنمایی رانندگی سالن امتحانات

کدپستی: ۴۷۱۴۸۸۵۴۶۴

تلفن:۳۲۳۳۵۶۰۷ – ۳۲۳۳۸۰۳۷ – ۳۲۳۳۸۰۶۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۳۸۰۴۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۲

آدرس : مازندران – بابل – بابل -میدان قاضی کتی

کدپستی: ۴۷۱۸۶۴۷۷۹۴

تلفن:۳۲۲۹۹۳۰۲ – ۳۲۲۹۹۳۰۱ – ۳۲۲۰۳۹۱۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۲۰۳۹۱۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۳

آدرس : مازندران – بابل – بابل میدان کارگر خ کشاورز جنب کلانتری ۱۲ طبقه بالای پاساژ گنج افروز .

کدپستی: ۴۷۱۶۶۹۴۳۹۸

تلفن:۳۲۲۰۶۳۹۶ – ۳۲۲۰۶۳۹۷ – ۳۲۲۰۶۳۹۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۴

آدرس : مازندران – بابل – میدان هلال احمر

کدپستی: ۴۷۱۳۶۳۶۷۶۹

تلفن:۳۲۲۲۷۴۴۰ – ۳۲۲۲۶۱۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲

آدرس : مازندران – ساری – ساری- بلوار پاسداران- جنب بیمارستان بوعلی

کدپستی: ۴۸۱۵۸۳۸۴۱۴

تلفن:۳۳۳۴۰۰۶۳ – ۳۳۳۴۰۰۶۶ – ۳۳۳۴۰۰۶۵ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۴۰۰۶۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲۱

آدرس : مازندران – بابلسر – بابلسر – ب شریفی شریفی ۴ ج مکتب عصمتیه دفتر خدمات دولت الکترونیک

کدپستی: ۴۷۴۱۷۴۱۱۷۱

تلفن:۳۵۲۵۹۷۷۱ – ۳۵۲۵۹۷۷۳ – ۳۵۲۵۹۷۷۴ (۰۱۱)

نمابر: ۲۵۲۵۹۷۷۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲۲

آدرس : مازندران – فریدونکنار – خ شهدا روبروی کوچه اسدی جنب موسسه آرمان

کدپستی: ۴۷۵۱۷۴۳۸۴۱

تلفن:۳۵۶۶۵۱۴۷ – ۳۵۶۶۵۱۴۸ – ۳۵۶۶۵۱۵۰ (۰۱۱)

نمابر: ۳۵۶۶۱۶۱۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۳

آدرس : مازندران – ساری – ساری- سه راه ملا مجدالدین- ابتدای بلوار خزر

کدپستی: ۴۸۱۷۷۵۳۱۳۵

تلفن:۳۳۴۰۸۶۴۲ – ۳۳۴۰۸۶۴۳ – ۳۳۴۰۸۶۴۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۴۰۸۶۴۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۴

آدرس : مازندران – ساری – ساری- خیابان امیر مازندرانی- روبروی سه راه شهبند-نبش کوی یاس

کدپستی: ۴۸۱۶۶۳۳۴۱۱

تلفن:۳۳۳۹۳۹۰۶ – ۳۳۳۹۳۹۰۷ – ۳۳۳۹۳۹۰۸ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۹۲۹۹۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۶

آدرس :مازندران – ساری – بلوار کشاورز-کوچه شهید خانفرد ( کشاورز ۶) طبقه فوقانی مؤسسه کاسپین

کدپستی: ۴۸۱۹۷۸۴۴۸۴

تلفن:۳۳۲۳۳۸۴۵ – ۳۳۲۹۰۶۶۲ – ۳۳۲۹۰۶۶۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۲۳۳۸۴۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۷

آدرس :مازندران – ساری – بلوار امام رضا ابتدای پل تجن

کدپستی: ۴۸۱۷۹۵۵۳۳۷

تلفن:۳۳۲۰۹۸۴۱ – ۳۳۲۰۹۸۴۲ – ۳۳۲۰۹۸۴۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۱۱۲۷۱۴ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۸

آدرس :مازندران – ساری – مازندران-ساری -بلوار آزادی- روبروی جهاد کشاورزی- جنب رستوران چین دکا

کدپستی: ۴۸۱۵۷۱۵۹۸۵

تلفن:۳۳۳۵۲۶۱۰ – ۳۳۳۵۲۶۱۱ – ۳۳۳۵۲۶۱۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۵۲۶۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۹

آدرس :مازندران – ساری – م ولیعصر جنب ترمینال دریا ک فرح اباد یکم

کدپستی: ۴۸۱۷۹۱۶۱۸۳

تلفن:۳۳۲۱۰۱۲۴ – ۳۳۲۱۶۳۱۴ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۱۱

آدرس :مازندران – آمل – ابتدای بلوار طالقانی جنب ساختمان ارشیا

کدپستی: ۴۶۱۵۶۵۳۱۳۴

تلفن:۴۳۲۴۱۱۵۱ – ۴۴۲۵۷۶۹۴ – ۴۴۲۵۳۵۶۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۱۲

آدرس :مازندران – آمل – آمل – خ طالب آملی بین دریای ۲ و ۴

کدپستی: ۴۶۱۵۸۱۴۱۳۵

تلفن:۴۴۲۵۹۹۱۰ – ۴۴۲۵۹۹۱۱ – ۴۴۲۵۹۹۱۳ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۲۱

آدرس :مازندران – نور – خیابان امام – روبروی پلیس راه

کدپستی: ۴۶۴۱۹۷۳۷۸۶

تلفن:۴۴۵۱۰۵۳۵ – ۴۴۵۱۰۵۲۵ – ۴۴۵۱۰۵۴۵ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۵۱۰۵۳۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۲۲

آدرس :مازندران – محمود آباد – خیابان امام -کوچه شهید موسوی_والفجر۴_ابتدای کوچه طبقه فوقانی

کدپستی: ۴۶۳۱۷۵۷۵۱۳

تلفن:۴۴۷۳۲۷۸۰ – ۴۴۷۳۲۷۸۱ – ۴۴۷۳۲۷۸۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۷۳۲۷۸۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۱

آدرس :مازندران – قائم شهر – قائمشهر مید ان اما م روبروی مو سسه مالی واعتبا ری سینا طبقه فوقانی درمانگاه نجات ساختمان ملک خیلی

کدپستی: ۴۷۶۵۸۱۸۵۸۳

تلفن:۴۲۲۶۲۸۹۰ – ۴۲۲۶۲۸۹۴ – ۴۲۲۶۲۸۹۳ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۶۲۸۹۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۲

آدرس :مازندران – قائم شهر – قاِیمشهر خیابان تهران – روبروی کوچه افتخاری جنب بانک مهر وبیمه سلامت

کدپستی: ۴۷۶۵۶۷۵۵۴۴

تلفن:۴۲۲۰۵۴۹۱ – ۴۲۲۰۵۴۹۰ – ۴۲۲۰۵۴۹۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۰۵۴۹۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۳

آدرس :مازندران – قائم شهر – خ امام خمینی(ره) (خ بابل سابق)-روبروی ک امیرکبیر-کدپستی ۴۷۶۵۸۵۶۴۴۳

کدپستی: ۴۷۶۵۹۳۶۳۶۵

تلفن:۴۲۲۵۴۷۰۴ – ۴۲۲۵۴۷۰۳ – ۴۲۲۵۴۷۰۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۵۴۷۰۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۴۱

آدرس :مازندران – جویبار – مازندران جویبار خیابان امام روبروی بانک کشاورزی

کدپستی: ۴۷۷۱۶۵۷۱۴۵

تلفن:۴۲۵۴۱۱۳۰ – ۴۲۵۴۱۱۴۰ – ۴۲۵۳۱۶۱۶ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۵۴۱۱۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۴۲

آدرس :مازندران – سوادکوه – زیرآب- خیابان آزادی- روبروی ایستگاه آلاشت – کوچه لاله

کدپستی: ۴۷۸۱۷۶۴۷۱۶

تلفن:۴۲۴۵۱۹۱۰ – ۴۲۴۵۰۹۱۰ – ۴۲۴۵۰۹۱۹ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۴۵۰۹۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۱

آدرس :مازندران – بهشهر – بهشهر – بلوار شهید هاشمی نژاد ابتدای خ شهید ریاحی

کدپستی: ۴۸۵۱۶۷۴۷۵۷

تلفن:۳۴۵۷۰۱۳۱ – ۳۴۵۷۰۱۴۱ – ۳۴۵۷۰۷۶۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۲

آدرس :مازندران – نکاء – نکا خیابان انقلاب روبروی شورلت

کدپستی: ۴۸۴۱۷۳۶۵۸۸

تلفن:۳۴۷۳۰۴۰۰ – ۳۴۷۳۰۴۰۲ – ۳۴۷۲۶۱۹۹ (۰۱۱)

نمابر: ۳۴۷۲۶۱۹۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۳

آدرس :مازندران – گلوگاه – مازندران گلوگاه بلوار امام رضا نرسیده به شهرداری داخل کوچه

کدپستی: ۴۸۶۱۶۴۶۶۶۴

تلفن:۳۴۶۶۰۸۰۲ – ۳۴۶۶۰۸۰۳ – ۳۴۶۶۰۸۰۱ (۰۱۱)

نمابر: ۳۴۶۶۰۸۰۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۱۱

آدرس :مازندران – نوشهر – نوشهر خ عمادالدین کریمی روبروی پارک نوید پ۲۴۳ علی آقا ملکی

کدپستی: ۴۶۵۱۷۸۵۱۱۱

تلفن:۵۲۳۲۸۰۳۸ – ۵۲۳۲۸۱۱۰ – ۵۲۳۲۷۸۸۷ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۳۲۸۱۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۱۲

آدرس :مازندران – چالوس – چالوس – خیابان ۱۷ شهریور – روبروی نمایندگی سایپا

کدپستی: ۴۶۶۱۹۶۶۹۵۳

تلفن:۵۲۲۴۰۹۷۶ – ۵۲۲۴۶۹۶۷ – ۵۲۲۴۶۹۶۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۲۴۰۹۷۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۴

آدرس :مازندران – رامسر – رامسر – میدان انقلاب بن بست مطهری ۴۱ جنب اداره پست

کدپستی: ۴۶۹۱۶۵۳۹۳۶

تلفن:۵۵۲۳۰۵۱۶ – ۵۵۲۳۰۵۱۷ – ۵۵۳۰۵۱۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۵۲۲۲۸۱۷ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۵

آدرس :مازندران – تنکابن – تنکابن-خیابان خیام- روبروی پارکینگ شهرداری-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی تنکابن

کدپستی: ۴۶۸۱۹۷۴۸۳۸

تلفن:۵۴۲۳۲۳۸۰ – ۵۴۲۲۹۷۶۸ – ۵۴۲۳۱۱۳۰ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۲۳۲۳۸۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۶

آدرس :مازندران – عباس آباد – عباس آباد روبروی روبروی اداره مالیات

کدپستی: ۴۶۷۴۱۴۹۷۳۹

تلفن:۵۴۶۲۱۰۳۱ – ۵۴۶۲۱۰۳۴ – ۵۴۶۲۱۰۳۳ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۶۲۱۰۳۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۱

آدرس :مازندران – کلاردشت – کلاردشت حسنکیف بلوار امام خمینی (ره) جنب مجتمع تجاری لیوسان

کدپستی: ۴۶۶۶۱۱۸۵۴۷

تلفن:۵۲۶۲۷۲۰۴ – ۵۲۶۲۷۷۵۶ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۶۲۷۷۵۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۳

آدرس :مازندران – قائم شهر – شهرستان قائم شهر روبروی خیابان نیما ساخنمان نوروزیان

کدپستی: ۴۷۶۴۷۶۹۸۹۱

تلفن:۴۲۰۳۳۳۷۰ – ۴۲۰۳۳۳۷۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۵

آدرس :مازندران – بابل – بابل امیرکلا مبدان امام علی(ع) روبروی هتل پردیس

کدپستی: ۴۷۳۱۸۳۶۹۱۵

تلفن:۳۲۳۵۵۳۰۰ – ۳۲۳۵۵۳۱۰ – ۳۲۳۵۱۸۴۸ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۵۱۸۵۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۶

آدرس :مازندران – بابل – میدان شهید بزاز چهارشنبه پیش ، ک ایثار ۳۳ ، ساختمان سابق بانک ملی

کدپستی: ۴۷۱۳۸۸۶۵۹۱

تلفن:۳۲۳۳۲۰۵۱ – ۳۲۳۳۲۰۵۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۳۷۸۸۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۷

آدرس :مازندران – بابل – بلوار امام رضا(ع)[جاده قایمشهر]-خداداد ۲۳ -روبروی اداره فنی و حرفه ای

کدپستی: ۴۷۱۶۶۵۷۱۱۳

تلفن:۳۲۲۵۴۵۰۰ – ۳۲۲۵۸۲۹۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۲۵۴۵۰۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۸

آدرس :مازندران – سیمرغ – شهرستان سیمرغ بلوار معلم میدان شهید کشوری ابتدای بلوار شهد ذبیحی

کدپستی: ۴۷۷۳۱۵۵۵۵۵

تلفن:۴۲۳۵۵۱۳۰ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۳۵۵۱۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۹

آدرس :مازندران – نور – نور – چمستان – میدان امامخمینی پاساژ رضا

کدپستی: ۴۶۴۱۴۱۹۸۱۶

تلفن:۴۴۶۶۲۳۳۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۱

آدرس :مازندران – بهشهر – مازندران بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد چهارراه فرمانداری جنب اداره تعاون بهشهر

کدپستی: ۴۸۵۱۶۴۴۴۷۳

تلفن:۲۵۰۳۸ – ۲۵۰۴۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۳

آدرس :مازندران – بابلسر – بابلسر پاسداران – اول پاسداران ۱۶ پشت مغازهها سمت راست درب دوم

کدپستی: ۴۷۴۱۸۵۵۵۴۵

تلفن:۳۵۲۸۷۲۰۱ – ۳۵۲۸۷۲۰۲ – ۳۵۲۸۷۲۰۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۵۲۸۸۲۳۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۴

آدرس :مازندران – بندپی (غربی و شرقی) – بابل -بندپی- شهر گلیا جنب پاسگاه انتظامی

کدپستی: ۴۷۳۶۳۴۲۴۵۴

تلفن:۳۲۷۲۵۸۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۵۱

آدرس :مازندران – میاندرود – شهرستان سورک بلوار امام رضا ابتدای بلوار

کدپستی: ۴۸۴۴۱۴۳۴۳۱

تلفن:۳۳۸۸۶۴۲۰ – ۳۳۸۸۶۴۲۱ – ۳۳۸۸۶۴۲۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۳

آدرس :مازندران – آمل – بلوار امام رضا رضوان ۴۹ جنب بانک مسکن

کدپستی: ۴۶۱۳۹۱۶۱۴۴

تلفن:۴۳۲۳۱۶۰۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۴

آدرس :مازندران – آمل – خ امام رضا جنب تکیه ایرائی نبش رضوان ۱۹

کدپستی: ۴۶۱۳۶۳۵۶۵۹

تلفن:۴۳۲۷۳۱۵۲ – ۴۳۲۷۳۱۵۴ – ۴۳۲۷۳۱۵۳ (۰۱۱)

نمابر: ۴۳۲۷۳۱۵۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۵

آدرس :مازندران – آمل – خ امام خمینی روبروی فرمانداری جنب درمانگاه سپاه

کدپستی: ۴۶۱۵۷۱۴۱۷۵

تلفن:۴۴۲۲۵۷۱۷ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۲۵۸۸۵۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۶

آدرس :مازندران – آمل – بلوار طالب آملی دریای ۴۳ جنب قندمازند پلیس+۱۰

کدپستی: ۴۶۱۷۹۷۷۵۹۶

تلفن:۴۴۲۸۶۹۳۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۹۲۷

آدرس :مازندران – تنکابن – خ جمهوری نرسیده به پمپ بنزین بالای نانوایی سنگکی

کدپستی: ۴۶۸۱۹۵۶۷۳۳

تلفن:۵۴۲۲۲۰۱۲ – ۵۴۲۱۱۶۱۹ – ۵۴۲۱۱۶۱۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۲۱۱۱۹۱ (۰۱۱)

همین طور بخوانید:

قوانین مربوط به جبران خسارات بیمه هنگام تصادف با اتومبیل لوکس

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا