پیشنهاد سردبیر

بررسی ۸ دلیل اصلی سفت شدن پدال ترمز و راه حل آن

سفت شدن پدال ترمز یکی از مسائل جدی در خودرو است که نباید نادیده گرفته شود. این مشکل نشان دهنده نقصی در سیستم ترمز خودرو است که اگر به آن توجه نشود، می تواند منجر به خسارت های جانی و مالی شود.

در این مقاله به بررسی دلایل سفت شدن پدال ترمز و چگونگی برطرف کردن آن پرداخته ایم و با توجه به اهمیت این موضوع، توصیه می کنیم که در صورت مشاهده سفت شدن پدال ترمز، آن را جدی بگیرید و هرچه سریعتر برای رفع آن اقدام کنید. در غیر این صورت، ممکن است با خطرات جدی رانندگی روبرو شوید.

علت های سفت شدن پدال ترمز

کمبود مایع ترمز

نقش مایع ترمز در سیستم ترمز مایع ترمز نقش حیاتی در انتقال نیروی پدال ترمز به چرخ های خودرو دارد. این مایع در داخل لوله های ترمز جریان پیدا می کند و فشار لازم برای فعال کردن سیلندرهای چرخ ها را ایجاد می کند. در نتیجه، چرخ ها با اعمال نیروی ترمز متوقف می شوند.

کمبود مایع ترمز و سفت شدن پدال هنگامی که سطح مایع ترمز کاهش پیدا می کند، فشار لازم برای فعال کردن سیلندرهای چرخ ها ایجاد نمی شود. در نتیجه، پدال ترمز سفت می شود و نیروی بیشتری برای فشردن آن لازم است. این مشکل می تواند به دلایل مختلفی مانند نشتی در سیستم ترمز، فرسودگی قطعات و حتی گرمای بیش از حد ایجاد شود.

کمبود مایع ترمز

وجود هوا در سیستم ترمز

وجود هوا در سیستم ترمز می تواند به چندین دلیل وارد سیستم ترمز شود:

 1. نشتی در اجزای سیستم ترمز مانند لوله ها، اتصالات و کالیپرها
 2. استفاده طولانی مدت از مایع ترمز که باعث جذب رطوبت و کاهش کیفیت آن می شود
 3. آسیب دیدگی سیلندر اصلی ترمز

تأثیر هوا بر عملکرد ترمز: وجود هوا در سیستم ترمز باعث افزایش فاصله پدال ترمز تا کف خودرو و همچنین سفت شدن پدال ترمز می شود. این امر به دلیل تراکم پذیری هوا در مقایسه با مایع ترمز است. هنگامی که پدال ترمز فشرده می شود، هوا موجود در سیستم فشرده شده و باعث می شود تا پدال ترمز سفت و فاصله آن تا کف خودرو افزایش یابد.

مشکل در پمپ تقویت کننده ترمز

پمپ تقویت کننده ترمز، یکی از اجزای مهم سیستم ترمز است که وظیفه تقویت نیروی پدال ترمز را بر عهده دارد. این پمپ با استفاده از خلاء موجود در سیستم موتور، نیروی اعمال شده به پدال ترمز را افزایش می دهد و به این ترتیب، نیروی ترمزگیری را بهبود می بخشد.

در صورتی که پمپ تقویت کننده دچار مشکل شود، نیروی اعمال شده به پدال ترمز کاهش می یابد. این امر باعث می شود تا پدال ترمز سفت تر شده و فاصله آن تا کف خودرو افزایش پیدا کند. برخی از مشکلات رایج پمپ تقویت کننده ترمز عبارتند از:

 1. نشتی در پمپ تقویت کننده: باعث کاهش خلاء و در نتیجه کاهش نیروی تقویت شده ترمز می شود.
 2. خرابی غشاء پمپ: غشاء پمپ با گذشت زمان ممکن است دچار آسیب شده و کارایی خود را از دست بدهد.
 3. نقص در سیستم خلاء: در صورتی که سیستم خلاء دچار مشکل شود، پمپ نمی تواند خلاء مورد نیاز را ایجاد کند.

گیر کردن کالیپر ترمز

کالیپر ترمز وظیفه فشرده کردن لنت های ترمز به دیسک را بر عهده دارد. این عمل باعث ایجاد نیروی ترمزگیری می شود. کالیپر ترمز توسط پیستون های خود، لنت های ترمز را به دیسک فشرده می کند.

مشکلات کالیپر ترمز و تأثیر آن بر پدال ترمز: در صورتی که کالیپر ترمز دچار مشکل شود، این مشکل می تواند باعث سفت شدن پدال ترمز شود. برخی از مشکلات رایج کالیپر ترمز عبارتند از:

 1. گیر کردن پیستون کالیپر: در این حالت، پیستون کالیپر به طور کامل بیرون نمی آید و لنت ترمز همواره در تماس با دیسک قرار دارد. این باعث سفت شدن پدال ترمز می شود.
 2. نشتی در کالیپر: نشتی در کالیپر باعث کاهش فشار هیدرولیکی می شود که در نتیجه آن، پدال ترمز سفت تر می شود.
 3. خرابی کالیپر: در صورت خرابی کالیپر، عملکرد آن مختل شده و پدال ترمز سفت می شود.

کالیپر ترمز

فرسودگی دیسک یا درام ترمز

دیسک و درام ترمز وظیفه انتقال نیروی ترمزگیری از لنت های ترمز به چرخ را بر عهده دارند. هنگام فشرده شدن لنت های ترمز توسط کالیپر، نیروی ترمزگیری به دیسک یا درام ترمز منتقل می شود و باعث توقف چرخ می گردد.

مشکلات ناشی از فرسودگی دیسک یا درام ترمز: با گذشت زمان و طی کردن مسافت های زیاد، دیسک یا درام ترمز دچار فرسودگی می شوند. این فرسودگی می تواند باعث بروز مشکلاتی در سیستم ترمز شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. افزایش ضخامت دیسک یا درام: با افزایش ضخامت، فاصله بین لنت ترمز و دیسک/درام افزایش می یابد. این امر باعث سفت شدن پدال ترمز می شود.
 2. ناصافی سطح دیسک یا درام: ناصافی سطح باعث می شود لنت ترمز به طور یکنواخت روی سطح دیسک/درام قرار نگیرند. این امر نیز موجب سفت شدن پدال ترمز می گردد.
 3. تغییر شکل دیسک یا درام: تغییر شکل دیسک یا درام نیز می تواند باعث سفت شدن پدال ترمز شود.

مشکل در لنت ترمز

لنت های ترمز وظیفه ایجاد اصطکاک و انتقال نیروی ترمزگیری به دیسک یا درام ترمز را بر عهده دارند. هنگام فشرده شدن لنت های ترمز توسط کالیپر، نیروی ترمزگیری به دیسک یا درام منتقل می شود و باعث توقف چرخ می گردد.

مشکلات ناشی از مشکلات در لنت های ترمز: مشکلاتی که در لنت های ترمز ایجاد می شود می تواند باعث بروز مشکلاتی در سیستم ترمز شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. سایش نامتوازن لنت ها: در صورتی که لنت های ترمز به طور یکنواخت سایش پیدا نکنند، باعث می شود فاصله بین لنت و دیسک یا درام به طور یکنواخت تنظیم نشود. این امر موجب سفت شدن پدال ترمز می گردد.
 2. چسبندگی لنت ها: چسبندگی لنت ها به دیسک یا درام ترمز می تواند باعث سفت شدن پدال ترمز شود.
 3. کثیف بودن سطح لنت ها: آلودگی و کثیف بودن سطح لنت ها می تواند باعث کاهش اصطکاک و در نتیجه سفت شدن پدال ترمز شود.

مشکل در سیلندر چرخ

سیلندر چرخ وظیفه انتقال فشار هیدرولیک از مسیر اصلی سیستم ترمز به لنت های ترمز را بر عهده دارد. هنگام فشرده شدن پدال ترمز، فشار هیدرولیک به سیلندر چرخ منتقل می شود و باعث فشرده شدن لنت های ترمز به دیسک یا درام ترمز می گردد.

مشکلات ناشی از مشکلات در سیلندر چرخ: مشکلاتی که در سیلندر چرخ ایجاد می شود می تواند باعث بروز مشکلاتی در سیستم ترمز شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. نشتی در سیلندر چرخ: نشتی در سیلندر چرخ باعث می شود که فشار هیدرولیک به طور کامل به لنت های ترمز منتقل نشود. این امر موجب سفت شدن پدال ترمز می گردد.
 2. گیر کردن پیستون سیلندر چرخ: در صورتی که پیستون سیلندر چرخ به دلیل زنگ زدگی یا آلودگی گیر کند، باعث می شود که فشار هیدرولیک به طور کامل به لنت های ترمز منتقل نشود. این امر نیز موجب سفت شدن پدال ترمز می گردد.
 3. افزایش فاصله بین لنت و دیسک یا درام: در صورتی که سیلندر چرخ به درستی کار نکند، باعث می شود فاصله بین لنت و دیسک یا درام ترمز افزایش یابد. این امر موجب سفت شدن پدال ترمز می گردد.

مشکل در لوله های ترمز

لوله های ترمز وظیفه انتقال فشار هیدرولیک از مسیر اصلی سیستم ترمز به سیلندر چرخ را بر عهده دارند. این لوله ها باید بتوانند فشار هیدرولیک را بدون افت به سیلندر چرخ منتقل کنند.

مشکلات ناشی از مشکلات در لوله های ترمز: مشکلاتی که در لوله های ترمز ایجاد می شود می تواند باعث بروز مشکلاتی در سیستم ترمز شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. نشتی در لوله های ترمز: نشتی در لوله های ترمز باعث می شود که فشار هیدرولیک به طور کامل به سیلندر چرخ منتقل نشود. این امر موجب سفت شدن پدال ترمز می گردد.
 2. انسداد لوله های ترمز: در صورتی که لوله های ترمز به دلیل آلودگی یا زنگ زدگی مسدود شوند، باعث می شود که فشار هیدرولیک به طور کامل به سیلندر چرخ منتقل نشود. این امر نیز موجب سفت شدن پدال ترمز می گردد.
 3. آسیب دیدگی لوله های ترمز: در صورتی که لوله های ترمز به دلیل ضربه، خوردگی یا سایر عوامل آسیب ببینند، باعث می شود که فشار هیدرولیک به طور کامل به سیلندر چرخ منتقل نشود. این امر موجب سفت شدن پدال ترمز می گردد.

علت سفت شدن پدال ترمز پژو ۴۰۵

یکی از قدیمی‌ترین خودروهای کشور ما پژو ۴۰۵ است که اکثر خودروهای ایران‌خودرو همچون پارس و سمند بر اساس آن طراحی شده‌اند. این خودرو که دیگر تولید نمی‌شود از سیستم ترمز دیسکی خنک شونده در جلو و ترمزهای عقب کاسه‌ای استفاده می‌کند. همچنین پژو ۴۰۵ به سیستم ترمز ضد قفل و توزیع الکترونیکی نیروی ترمز مجهز است. از جمله دلایل احتمالی سفت شدن پدال ترمز پژو می‌توان به مشکلات در سیستم ترمز مانند خرابی بوستر ترمز، نشتی شلنگ وکیوم یا قطعی آن، خم‌شدگی شدید در شلنگ‌های ترمز و کثیف شدن روغن ترمز اشاره کرد.

علت سفت شدن پدال ترمز پژو

علت سفت شدن پدال ترمز پراید

سیستم ترمز پراید شامل دو دسته ترمز معمولی بدون ABS در نسخه‌های قدیمی و دارای ABS در مدل‌های جدیدتر است. اصلی‌ترین تفاوت دو سیستم یاد شده به ابعاد پمپ ترمز و بوستر مربوط می‌شود و در مدل‌های دارای ترمز معمولی ابعاد بوستر و پمپ کوچک‌تر است. ترمز پراید از دیسکی در بخش جلو و کاسه‌ای در عقب تشکیل می‌شود، هرچند قدرت توقف آن‌ها چندان بالا نیست و در زمان رانندگی می‌بایست نهایت دقت را داشت. همچنین با استفاده مکرر از ترمزها شاهد افت توان آن‌ها به خاطر داغ کردن خواهید بود. سفت شدن پدال ترمز در پراید نیز رخ می‌دهد و دلیل آن می‌تواند مشابه دلایل سفت شدن پدال ترمز پژو باشد که شامل مشکل در سیستم بوستر و شلنگ خلأ، کثیف بودن روغن ترمز، عدم طی شدن کافی کورس پدال و… خواهد بود.

علت‌های احتمالی سفت شدن پدال ترمز در خودروهای دارای سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

امکان دارد مشکل سفت شدن پدال ترمز در خودروهای مجهز به سیستم ترمز ABS (ترمز ضد قفل) نیز رخ دهد. در این موارد، علت های مختلفی می‌تواند باعث سفت شدن پدال ترمز شود:

۱. مشکل در واحد کنترل ABS: واحد کنترل ABS در صورت خرابی می‌تواند باعث اختلال در عملکرد سیستم ترمز و سفت شدن پدال شود.

۲. خرابی سنسورهای چرخ: سنسورهای چرخ در سیستم ABS نقش مهمی دارند. اگر این سنسورها دچار مشکل شوند، ممکن است پدال ترمز سفت شود.

۳. نشتی در مدار هیدرولیک: نشتی در لوله‌ها، شیلنگ‌ها یا اتصالات هیدرولیک ترمز در سیستم ABS می‌تواند باعث سفت شدن پدال شود.

۴. مشکل در پمپ ABS: پمپ ABS مسئول ایجاد فشار هیدرولیک در سیستم است. خرابی این پمپ می‌تواند پدال ترمز را سفت کند.

۵. انباشت گل و لای: تجمع گل و لای در قطعات سیستم ABS می‌تواند باعث اختلال در عملکرد آن و سفت شدن پدال ترمز شود.

در صورت بروز چنین مشکلی در خودروی مجهز به ABS، باید سریعاً علت را تشخیص داده و قطعات خراب را تعویض کرد تا ایمنی رانندگی حفظ شود.

نتیجه گیری

سفت شدن پدال ترمز دلایلی همچون کمبود مایع ترمز ، وجود هوا در سیستم ومشکل در لنت ترمز، مشکل در لوله‌های ترمز، خرابی سیم ترمز و… را دارد. تفاوتی ندارد که کدام یک از این موارد دلیل خرابی و سفت شدن پدال ترمز است، در هر صورت باید در اولین فرصت مشکل را برطرف کرده و پدال را تعمیر کنید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا