مقالات

سقف خسارات جانی و مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟

یکی از سوالاتی که حین خرید بیمه شخص ثالث، ممکن است ذهن افراد را به خود مشغول کند، این است که اگر در صحنه تصادف، بیش از یک نفر دچار حادثه جسمی شود، پرداخت خسارت به چه شکلی خواهد بود؟ در تصادف با خودروهای لوکس، چه اتفاقی برای راننده مقصر خواهد افتاد؟ مطابق قوانین بیمه شخص ثالث شرکت بیمه گر موظف است تا به پرداخت سقف هزینه‌های مربوط به خسارات بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه بیمه شده جهت جبران خسارت‌های جانی و مالی بپردازد. اما ببینیم در خسارات بیش از یک نفر، شرکت بیمه گر، چطور پرداخت را انجام خواهد داد.

با ما همراه باشید.

سقف هزینه‌های مربوط به خسارت‌های جانی و مالی شخص ثالث در جریان حوادث رانندگی به صورت سالانه توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود که این حداکثر مبلغ، بر مبنای نرخ دیه اعلام شده از جانب قوه قضاییه تایین می‌گردد. بر این اساس مبلغ دیه مرد کامل در ماه‌های حرام به عنوان سقف خسارت جانی در بیمه شخص ثالث معین می‌شود. در کنار پوشش خسارت‌های جانی، بیمه شخص ثالث به پوشش مالی خسارات جهت جبران هزینه‌های به بار آمده ضمن تصادف به افرادی که در حادثه دچار آسیب‌های مالی شده‌اند نیز می‌پردازد. که در این پرداخت خسارت راننده خاطی مشمول دریافت هزینه به عنوان غرامت نخواهد بود.

به طور کلی پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث و سقف میزان خساراتی که توسط شرکت بیمه گر پرداخت می‌شود از ضوابط ویژه‌ای در بیمه نامه تبعیت می‌کند که در ادامه مقاله به شرح و تفسیر آن می‌پردازیم.

بیمه شخص ثالث به پوشش چه نوع خسارات جانی در جریان تصادفات رانندگی می‌پردازد؟

برای جبران خسارت‌های جانی افرادی که ضمن حوادث رانندگی دچار آسیب‌های جانی می‌شوند تعهداتی از جانب بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شده است که از آن به عنوان پرداخت خسارات جانی پرداخته می‌شود. پوشش خسارت‌های جانی در بیمه شخص ثالث شامل موارد زیر است:

  • غرامت فوت
  • نقص عضو شخص
  • هزینه بستری شدن در مراکز درمانی

مطابق قواعد تعیین شده از جانب بیمه مرکزی نرخ دیه مرد کامل در ماه‌های حرام اساس معین کردن سقف خسارت‌های جانی در بیمه شخص ثالث به شمار می‌آید. این نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه به بیمه مرکزی اعلام می‌شود. مطابق قوانین سال ۱۴۰۱ میزان حداقل و حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص  ثالث برای پرداخت و جبران خسارت‌های جانی به ترتیب معادل ۲۰ و ۴۰۰ میلیون تومان است. خسارات جانی بیمه شخص ثالث توسط شرکت بیمه گر به سرنشینان وسیله نقلیه‌ای که در جریان سانحه رانندگی متحمل خسارت شده است به عنوان غرامت پرداخت می‌شود. چنانچه تعداد فوتی‌ها و افراد آسیب دیده ضمن تصادف بیشتر از تعداد سرنشینان هر خودرو باشد، خسارات جانی ناشی از این حادثه توسط صندوق تامنی بیمه مرکزی پرداخت می‌‌شود.

سقف خسارات بیمه شخص ثالث

پرداخت خسارت در فوت ثالث بیش از یک نفر چگونه خواهد بود؟

طبق ضوابط جدید تعیین شده، در جریان هر حادثه رانندگی دیه ۱۰ نفر از خسارت دیدگان جانی توسط بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود. تعدد دیات بیش از یک دیه محدودیتی در پرداخت ایجاد نمی‌کند بنابراین دیه ده نفر از زیان دیدگان بدون تعیین سقف پرداخت می‌شود و چنانچه تعداد آسیب دیدگان بیش از این باشد تامین خسارات به عهده محل صندق خسارات بدنی خواهد بود. به طور خلاصه باید اظهار داشت که بیمه نامه‌های شخص ثالث شرکت‌های بیمه گر مختلف تا ۱۰ نفر دیه را تحت پوش قرار می‌دهند.

حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟

حداقل مقدار پوشش مالی بیمه شخص ثالث برابر با ۲.۵ درصد از دیه مرد کامل در ماه‌های حرام (رجب، ذی العقده و ذی الحجه) است. بنابراین باتوجه به اینکه میزان دیه در ماه‌های حرام معادل ۸۰۰ میلیون تومان است محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث حاصل ضرب کمترین میزان پوشش مالی، در نرخ دیه ماه‌های حرام است که برابر با ۲۰ میلیون تومان است. لذا حداقل میزان پوشش مالی بیمه شخص ثالث معادل ۲۰ میلیونشتومان در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

مطابق قانون تمامی شرکت‌های بیمه موظف هستند تا حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه را به زیان دیدگان پرداخت نمایند که در این زمینه هر بیمه گزار قادر خواهد بود تا میزان حداقل پوشش مالی خسارت‌های بیمه شخص ثالث را بر اساس توانگری مالی خود انتخاب کند. اگر به پوشش‌های بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه خود دقت کنید حداقل تعهدات مالی این نوع بیمه در بیمه نامه مشهود است. در زمان ایجاد سوانح رانندگی شرکت بیمه گر با توجه به انتخاب بیمه گزار تنها حداقل تعهدات مالی را پرداخت خواهد کرد و در نتیجه شرکت‌های بیمه بیشتر از مبلغ تعیین شده بیمه شخص ثالث به شخص زیان دیده پرداخت نمی‌کند. به این ترتیب چنانچه خسارت‌های فرد آسیب دیده در جریان تصادف بیشتر از میزان حداقل تعهدات مالی ذکر شده در بیمه نامه شخص ثالث باشد مابقی خسارات باید به وسیله خود راننده خاطی پرداخت شود. مثلا چنانچه با یک اتومبیل لوکس و گران قیمت تصادف کنید و بیمه شخص ثالث شما حداقل پوشش بیمه را ارائه کند تکلیف چه خواهد بود؟

قانون پرداخت خسارات مالی بیمه شخص ثالث در تصادف با وسائل نقلیه لوکس

بیمه شخص ثالث برای جبران خسارات تصادف با خودرو‌های نامتعارف قاعده نسبی و فرمولی خاص دارد که مطابق قوانین جدید به شکل زیر اعمال می‌شود:

مقدار خسارت‌های قابل پرداخت بیمه شخص ثالث راننده مقصر حادثه رانندگی با خودرو متعارف: خسارات مالی وارد شده *  مبلغ روز گران قیمت‌ترین خودرو متعارف (۴۰۰میلیون تومان در سال ۱۴۰۱) / بهای خودرو نامتعارف زیان دیده

نکته: مابقی خسارات وارد شده به خودرو نیز توسط بیمه بدنه خودرو متعارف جبران خواهد شد.

حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بیمه گزار قادر است حداقل پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث را با توجه به میزان توان مالی خود انتخاب کند. اما بسته به نوع تصادفات، تعداد خودرو‌ها و اینکه ما بقی خسارت‌ها بیشتر از حداقل پوشش مالی بر عهده بیمه گزار مقصر حادثه است، بهتر است پوشش‌های مالی بیشتری را جهت جبران خسارت‌های مالی برای بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه انتخاب کنید. در این حالت انتخاب سقف تعهدات مالی بهترین راهکار جهت جبران همه جانبه خسارات می‌باشد و بیمه گزار را از بابت پرداخت غرامت‌ها آسوده خاطر خواهد کرد. در این صورت برای دریافت پوشش‌های مالی بیشتر از سوی شرکت بیمه گر باید حق بیمه بیشتری پرداخت شود. اما با توجه به ادله بیان شده پرداخت حق بیمه بیشتر راه خل بهتری برای آسایش بیمه گزار در زمان رخداد سوانح رانندگی خواهد بود و نوعی پس انداز اقتصادی به شمار می‌آید. استفاده از پوشش‌های بیمه بدنه فرد آسیب دیده برای جبران خسارت‌های مالی بیشتر از پوشش مالی بیمن شخص ثالث راننده مقصر حادثه است که به این ترتیب نیازی به استفاده از تخفیفات بیمه بدنه خودرو زیان دیده نیز نخواهد بود.

افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

چنانچه تمایل دارید تعهدات مالی بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه خود را افزایش دهید و از مزیت‌های جبران خسارات بیمه شخص ثالث با سقف پوشش مالی بهره بگیرید، می‌توانید در هنگام خرید یا تمدید بیمه شخص ثالث به انجام این کار بپردازید. توجه داشته باشید که انتخاب پوشش‌های مالی بیشتر به معنای جبران خسارات بیشتر توسط بیمه شخص ثالث خواهد بود. لذا می‌توانید تعهدات مالی بیشتر را در میان شرکت‌های بیمه گر عرضه کننده حداکثر پوشش خسارت‌های بیمه نامه شخص ثالث انتخاب کنید و از بابت پرداخت غرامت و جبران خسارت مالی در جریان تصادفات رانندگی آسوده خاطر باشید.

سقف خسارات بیمه شخص ثالث

حداکثر خسارت بیمه شخص ثالث در شرکت‌های بیمه مختلف

مطابق قوانین بیمه مرکزی سقف پوشش خسارت‌های مالی بیمه شخص ثالث، برابر با ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ است. بر این اساس برخی از شرکت‌های بیمه گر مانند شرکت بیمه ایران سقف پوشش مالی بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی را معادل ۴۰۰ میلیون تومان تعیین کرده اند. سایر شرکت‌های بیمه نیز بر مبنای میزان توانگری مالی خود، سقف پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث را مبلغی میان حداقل و حداکثر تعهدات مالی اعلام شده توسط شرکت بیمه مرکزی معین می‌کنند. نتیجتا تمامی شرکت‌های بیمه سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خود را برابر با اعلام شده از جانب بیمه مرکزی اعلام نمی‌نمایند.

کدام شرکت‌های بیمه سقف خسارات مالی در بیمه شخص ثالث را ارائه می‌دهند؟

 برای اینکه از مشخصات شرکت‌های ارائه دهنده سقف خسارات بیمه شخص ثالث مطلع شوید لازم است بعد از ورود به سایت اطلاعات و مشخصات وسایل نقلیه خود را وارد نموده و در زمان انتخاب پوشش‌های مالی گزینه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید. به این ترتیب در مدت زمان کوتاهی نرخ بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه گر که این سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث را ارائه داده اند مشخص خواهد شد.

نتیجه گیری

هدف از اجرای قوانین مربوط به جبران خسارات جانی و مالی شخص ثالث در جریان تصادفات رانندگی توسط شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی این است که رانندگان با پرداخت حق بیمه معین شده از جبران خسارت‌ها و ارائه تعهدات مالی آسوده خاطر باشند. شما می‌توانید برای دریافت بیمه شخص ثالث به صورت آنلاین وارد عمل شده و با توجه به قوانین هر شرکت و میزا توانگری مالی آن به انتخاب شرکت بیمه مناسب و پرداخت حق بیمه مناسب بپردازید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا