آموزشپیشنهاد سردبیر

از مقررات گردش در رانندگی (چپ و راست) چه می‌دانیم؟

قصد داریم در این مطلب شما  را با مقررات رانندگی (گردش در رانندگی) آشنا کنیم، کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی صفحه ۵۴ مربوط به مقررات گردشها در رانندگی می‌باشد. در این مطلب از مقررات رانندگی گردش، قواعد گردش در رانندگی مقررات گردش به چپ و راست و ممنوعیت های گردش به چپ و راست صحبت خواهیم کرد ضمن اینکه در پایان چند نمونه سوال را بررسی می‌کنیم.

مقررات گردش در رانندگی

به هنگام گردش رعایت حق تقدم را انجام داده و با توجه به سرعت، جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در مسیر جلو و عقب شما در حال حرکت هستند، اقدام به گردش کنید. برای گردش مناسب و صحیح در رانندگی، ابتدا با هوشیاری سرعت خودروهایی را که در حال حرکت هستند در نظر گرفته؛ موقعیت سایر وسایل نقلیه ای که در حال عبور هستند را در نظر بگیرید. سپس از فاصله مناسب از چراغ راهنما استفاده کنید تا سایر رانندگان از مقصد شما آگاهی پیدا کنند. سپس با رعایت حق تقدم عبور سایر وسایل نقلیه گردش کنید. این موارد به طور مستقیم در آزمون رانندگی گواهینامه حائز اهمیت بوده و باید به دقت آن‌ها را پیاده سازی کنید.

در مکان های غیر ایمن که دور زدن باعث ایجاد ترافیک می‌شود به هیچ عنوان گردش نکنید چون امکان خطر برای شما بسیار زیادتر است و با یک بی احتیاطی تصادف خطرناکی رخ می‌دهد. از روی خط ممتد گردش نکنید و بدون علامت دادن و راهنما زدن دور نزنید. برای گردش به چپ و یا راست قوانین را رعایت کنید و با وارد شدن به مسیر مجاز اقدام به گردش کنید.

قواعد گردش در تقاطع ها به شرح زیر است:

الف) درگردش به راست با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت می‌کنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت، وارد خط عبور سمت راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند.

ب) در گردش به چپ با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت می‌کنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده کنید و یا با دادن علامت وارد مسیر مجاز سمت چپ شده به طوری که پس از ورود به تقاطع، وسیله نقلیه در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد و بعد با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که مستقیم و در مسیر و محل مجاز حرکت می‌کنند با حداقل سرعت به چپ گردش کنید به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار بگیرد.

پ) در‌ گردش به چپ در راه های بیرون شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت است و مانع فیزیکی وسط جاده وجود ندارد، رانندگان وسایل نقلیه موظفند وسیله نقلیه خود را در شانه راه و در صورت نبودن شانه خاکی، در منتهی الیه سمت راست راه متوقف نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که به طور مستقیم در حال حرکت می‌باشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت اقدام به گردش کنند.

مقررات گردش در رانندگی

مکانهایی که در آنها دور زدن ممنوع است

ماده۱۵۳: در راه های یک طرفه برای گردش به چپ، رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ هدایت و سپس گردش به چپ را انجام دهند.

ماده ۱۵۴: دور زدن در فاصله ۱۵۰ متری پیچ ها و سربالایی ها و تونل ها که میدان دید کافی نیست و همچنین از روی خط پر یا ممتد ( یک خط ممتد یا دوخط ممتد) ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۵۵: به عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه ها و بزرگ راه ها و ورودی و خروجی آن ها ممنوع است. در راه های دیگر به هنگام ضرورت، با احتیاط کامل برای پرهیز از وقوع هرگونه حادثه و بسته شدن راه عبور وسایل دیگر، مجاز است.

ماده ۱۵۶: در تقاطع هایی که با ترسیم جهت نما بر سطح آنها مسیر حرکت مشخص شده، رانندگان موظفند تنها در همان جهت ترسیم شده بر سطح تقاطع به حرکت خود ادامه بدهند. در معابری که با ترسیم جهت نما بر سطح آن مسیر حرکت مشخص شده، رانندگان تا حد امکان مسیر مشخص شده بر سطح معبر را دنبال کنند، مگر اینکه قصد تغییر خط یا توقف یا گردش داشته باشند که در این صورت با رعایت کامل مقررات، از مسیر مشخص شده خارج می شوند.

در چهارراه چگونه به شکل صحیح گردش کنیم؟!

برای حرکت صحیح در تقاطع‌ها کافی ا‌ست که در وسطِ چهارراه یک میدانِ‌فرضی را در نظر بگیریم، در این حالت واضح است که هیچگاه از وسطِ میدان عبور نخواهیم کرد، پس راهنما زده،  مسیر را تا پایانِ چهارراه به صورت مستقیم طی می‌کنیم و بعد در نقطه‌یِ صحیح با مشاهده‌ی آینه‌ها و خودرو‌هایِ عبوری به طور کامل گردش می‌کنیم. در گردش به سبکِ رانندگان ایرانی، تقاطع را می‌برند و نکته اینجاست، در صورتی که خودروی روبرویی هم تقاطع را به همین طریق طی کند هر دو در نقطه‌ی کورِ ستونِ جلو قرار می‌گیرند و علاوه بر آشفتگیِ سطح چهارراه احتمال برخورد را هم خواهند داشت. نکته‌ی هائز اهمیت دیگر این‌است که هنگامی که قصدِ گردش دارید، حداقل ۵۰ متر قبل از رسیدن به چهارراه‌ها، برای گردش به چپ در لاین چپ و برایِ گردش به راست در لاین راست قرار بگیرید.

همین طور بخوانید: قوانین راهنما زدن

نکات مهم جهت یاد آوری

  • از فرعی که میخواهید وارد اصلی شوید حتماً ایست کامل کنید و بعد با دنده ۱ و احتیاط کامل وارد اصلی شوید.
  • از فرعی به اصلی یا اصلی به فرعی با رعایت حق تقدم و ترمز وارد و یا خارج شوید.
  • گردش به راست وقتی چراغ قرمز می‌باشد آزاد است.
  • در گردش اصلی به فرعی اگه ماشینی در حال ورود به خیابان اصلی باشد، ترمز کنی تا ماشین برود و بعد وارد خیابون فرعی شوید.
  • برای گردش از فاصله ۱۰۰ متری راهنما بزنید.

گردش به راست در خیابان ۱ طرفه:
از ۱۰۰ متر قبل از تقاطع‌ها راهنما بزنید و از منتها الیه سمت راست گردش کنید.

گردش به چپ در خیابان‌های ۲ طرفه:

نرسیده به بریدگی های جلوی کوچه یا خیابان فرعی که میخواهید گردش کنید سرعت خود را کم کرده و راهنمای راست بزنید و ماشین را متوقف کنید. سپس به حالت خارج از پارک راهنما سمت چپ (پایین) حرکت و ایجاد زاویه ۳۰ درجه و ترمز کامل، سرتان را برگردانید و عقب را نگا می‌کنید اگه خودرویی نبود حرکت می‌کنید.

 برای گردش به چپ از خیابان ۲ طرفه به ۱ طرفه از فاصله‌ ۱۰۰ متری راهنما بزنید.

در گردش به چپ از خیابان ۲طرفه ۲ خطه به خیابان ۲ طرفه ۲خطه، در خط عبور چپ خود قرار بگیرید.

برای گردش به چپ در راه های برون شهری که منحصر به ۲ خط عبور رفت و برگشت است و مانع فیزیکی وسط راه وجود ندارد باید از فاصله ۵۰۰ متری راهنمای سمت راست را بزنید.

در گردش به چپ جاده های برون شهری منحصر به ۲ خط عبور رفت و برگشت، از ۵۰۰ متری راهنمای راست را بزنید، وقتی در شانه سمت راست قرار گرفتید راهنمای سمت چپ را بزنید.

برای گردش به چپ در راه های برون شهری که منحصر به ۲ خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده نداشته باشد راننده موظف می باشد ماشین را در شانه راه و یا منتهی الیه سمت راست راه متوقف و سپس با رعایت حق تقدم گردش کند.

برای گردش به چپ در راه بیرون شهری که منحصر به ۲ خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی وسط راه موجود نداشته باشد از فاصله ۵۰۰ متری راهنمای راست را بزنید.

مقررات گردش در رانندگی

چند نمونه سوال آیین نامه درباره گردش:

سوال یک : به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟
الف. علامت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله ۱۰۰ متری
ب. توجه به جریان ترافیک و عابرین
ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول
د. تمام موارد

پاسخ صحیح: د

سوال دو : برای گردش به چپ از خیابان دوطرفه به یکطرفه از چه فاصله‌ای باید راهنما بزنیم؟
الف. ۵۰ متری
ب. ۷۰ متری
ج. ۱۰۰ متری
د. ۱۵۰ متری

پاسخ صحیح: ج

سوال سه: سبقت گرفتن از سمت راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد …؟
الف. ممنوع است
ب. با احتیاط میتوان عبور کرد
ج. آزاد است
د. با فرمان پلیس میتوان عبور کرد

پاسخ صحیح: ج

سوال چهار: در پشت سر یک دوچرخه سوار در حال رانندگی هستید قصد دارید به سمت راست گردش کنید چکار میکنید؟
الف. از دوچرخه سبقت گرفته و قبل از تقاطع از او جلو میزنیم
ب. همجوار و موازی با دوچرخه سوار برانید
ج. در پشت سر وی به حرکت ادامه میدهید تا اینکه دوچرخه سوار از محل تقاطع رد شود
د. در محل تقاطع از وی جلو بزنید

پاسخ صحیح: ج

سوال پنج: در چه فاصله ای از پیچها و تقاطعها دور زدن ممنوع می باشد؟

الف. ۲۰۰ متری
ب. ۱۰۰ متری
ج. ۱۵۰ متری
د. ۷۰ متری

پاسخ صحیح: ج

سوال شش: در خیابان شلوغ جهت دور زدن بی خطرترین شیوه کدام است؟
الف. از فردی بخواهید ترافیک را نگه دارد تا شما دور بزنید
ب. خیابان فرعی خلوتی را جهت دور زدن پیدا کنید
ج. به داخل خیابان فرعی رفته و به صورت دنده عقب وارد خیابان شوید
د. در همان خیابان شلوغ اقدام به دور زدن نمایید

پاسخ صحیح: ب

سوال هفت: در چه فاصله ای از تقاطع ها دور زدن ممنوع بوده و حداکثر سرعت در جاده های اصلی در شب چقدر است؟
الف. ۱۵۰-۸۵
ب. ۱۵۰-۹۵
ج. ۸۵-۱۵۰
د. ۱۲۰-۹۰

پاسخ صحیح: الف

سوال هشت: دور زدن از چه فاصله ای مانده به پیچ ها و سربالایی ها ممنوع است؟
الف. ۱۵۰ متری
ب. ۵۰ متری
ج. ۲۰۰ متری
د. ۳۰۰ متری

پاسخ صحیح: الف

همین طور بخوانید: پیگیری برگه سبز خودرو

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا