پیشنهاد سردبیرآموزش

پوشش مالی بیمه شخص ثالث + افزایش سقف تعهدات

پوشش مالی بیمه شخص ثالث شامل چه خساراتی می‌شود؟ حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟ هنگامی که خودرو تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد، مطابق قوانین مندرج در بیمه‌نامه، بیمه‌گذار موظف به پرداخت هزینه‌های جانی و مالی ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی خواهد بود.

در حقیقت بیمه‌گر وظیفه دارد حداکثر هزینه‌های ناشی از خسارات پدید آمده در جریان تصادف (چه مالی و چه جانی) را پرداخت نماید و مطابق سقف تعهداتی که در بیمه‌نامه به شکل مندرج وجود دارد، عمل نماید‌‌. با توجه به اینکه حوادث رانندگی ممکن است برای هر راننده‌ای رخ دهد و حتی متبحرترین رانندگان نیز در طول مدت زمان رانندگی خود دچار تصادفات سطحی یا عمیق می‌شوند، ضرورت استفاده از بیمه شخص ثالث به منظور کاهش نگرانی‌های ناشی از خسارات وارد آمده به خودرو و سرنشینان بیشتر نمودار می‌شود.

پوشش مالی بیمه شخص ثالث

بر اساس دستورات و قوانینی که هر ساله از جانب قوه قضاییه صادر می‌شود، بخش بیمه مرکزی نیز به شکل سالانه سقف خسارت‌های جانی و مالی را معین می‌نماید. سقف یا حداکثر خسارت جانی بیمه شخص ثالث برابر با دیه مرد کامل در ماه‌های حرام (رجب، ذی ‌القعده، ذی‌ الحجه و محرم) است. درضمن پوشش بیمه شخص ثالث به این منظور طراحی شده است که خسارات مالی و هزینه‌هایی را که در خلال حادثه تصادف برای شخص ثالث و زیان‌دیده (به جز راننده خاطی) به بار آمده است، را پرداخت نماید.

در ادامه مطلب، به بررسی مواردی که تحت پوشش مالی بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرند، آشنا خواهیم کرد و به بررسی صورت اجرای مبانی معین شده برای پرداخت سقف خسارت‌ها از این بیمه خواهیم پرداخت.

بیمه شخص ثالث کدام دسته از خسارات جانی را پوشش می‌دهد؟

مطابق قوانین ثبت شده در بیمه‌نامه شخص ثالث، این بیمه خسارت‌های جانی ناشی از تصادفات رانندگی را مطابق شیوه‌نامه تنظیم شده پوشش خسارات جانی خواهد پرداخت؛ این پوشش شامل موارد زیر است:

  • هزینه‌های ناشی از بستری شدن در بیمارستان
  • خسارات ناشی از نقص یا قطع اعضا
  • سقف دیه مربوط به فوت شخص

همین طور بخوانید: کاپورتاژ خودرو چیست؟

پوشش مالی بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱

همانطور که قبلا هم ذکر شد هرساله قوه قضائیه و بخش بیمه مرکزی با همکاری یکدیگر سقف خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی را اعلام می‌نمایند و این خسارات بر پایه میزان دیه مرد کامل در ماه‌های حرام معین می‌شود. سقف پوشش مالی بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱ نیز با استناد بر همین قانون و معادل ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

وظیفه پرداخت خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی برعهده شرکت بیمه است و این مرکز تمامی خسارت‌های جانی وارد آمده به سرنشینان زیان‌دیده خودرو را پرداخت نمود. چنانچه تعداد افرادی که در جریان تصادف رانندگی متحمل خسارات جانی شده‌اند بیشتر از تعداد سرنشینان خودرو باشد، مسئولیت پرداخت خسارات جانی آن‌ها نیز برعهده صندوق تامنی بخش بیمه مرکزی بوده و از جانب این بخش تامین خواهد گردید.

خسارات مالی وارد آمده به اشخاص ثالثی که در جریان سوانح رانندگی حضور دارند، در دسته پوشش مالی بیمه شخص ثالث قرار گرفته و مطابق قوانین مندرج در این بخش از بیمه‌نامه جبران‌ می‌شود. خسارت‌های مالی ایجاد شده برای صاحب وسیله نقلیه نیز از طریق این پوشش مالی پرداخت می‌شود.

پوشش بیمه شخص ثالث 1400

حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث

حداقل مقدار پرداخت خسارات مالی از جانب بیمه شخص ثالث معادل ۲.۵ درصد نرخ دیه در ماه‌های حرام‌ است. در واقع از آنجا که مقدار کامل دیه مرد در ماه حرام ‌مطابق قوانین در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۱ معادل ۸۰۰ میلیون‌ تومان است، حداقل مقدار پرداخت یعنی ۲.۵ درصد این مبلغ برابر با ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

۸۰۰ میلیون تومان × ۲.۵ درصد = ۲۰ میلیون تومان

بیمه گزاران مختلف می‌توانند به شکل انتخابی حداقل پوشش خسارات مالی بیمه شخص ثالث را تعیین نمایند؛ چراکه تمامی شرکت‌های بیمه به‌طور قانونی وظیفه دارند حداقل خسارت‌های مالی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه را بپردازند. این قوانین در قسمت پوشش‌های بیمه ثالث در بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو یا وسیله نقلیه به صورت مندرج وجود دارد. توجه کنید که شرکت‌های بیمه حداقل تعهدات مالی خود را در زمان تصادف به انجام‌ خواهند رسانید و مبلغی بیشتر از میزان ثبت شده را به فرد زیان‌دیده‌ای که تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دارد پرداخت نخواهند کرد. بنابراین بدیهی است برای جبران خساراتی که از حداقل تعهدات مادی ثبت شده در بیمه‌نامه شخص ثالث بیشتر باشد، نمی‌توان روی شرکت بیمه حساب کرد و این هزینه‌ها باید شخصا توسط فرد خسارت‌دیده در جریان تصادف پرداخت شود.

همین طور بخوانید:

گواهینامه پایه دو

حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث

مطابق مطالب عنوان شده بیمه‌گذار موظف به انتخاب پرداخت حداقل پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث است. پرداخت بقیه خساراتی که بیشتر از حداقل پوشش مالی باشد برعهده بیمه‌گذار خاطی است و ازدیاد خودروهای موجود و تعدد تصادفات رانندگی این نکته را یادآور می‌شود که بهتر است پوشش‌های مالی بیشتر را برای وسیله نقلیه انتخاب نمایید.

وجود قانون سقف تعهدات مالی نیز از نگرانی‌های بیمه‌گزار بابت جبران خسارات مادی می‌کاهد و این اطمینان خاطر را به وجود می‌آورد که شرکت بیمه باتوجه به تعهدات مالی خود این خسارات را جبران خواهد نمود. گرچه پوشش مالی بیشتر، پرداخت حق بیمه بیشتری را نیز به همراه دارد اما باتوجه به اینکه در جریان تصادفات ممکن است خسارات به بار آمده هنگفت بوده و گاهی اوقات غیرقابل پرداخت باشد، پرداخت حق بیمه بیشتر در ازای دریافت خدمات مطلوب و کاهش نگرانی‌های ناشی از جبران هزینه‌ها مقرون به‌صرفه‌تر محسوب می‌شود.

در مواردی که بیمه‌گر تنها حداقل جبران خسارات را برعهده می‌گیرد و پوشش مالی بیمه شخص ثالث راننده خاطی در جریان تصادف نیز کمتر از مقدار خسارات وارد آمده به اتومبیل زیان‌دیده است، راننده‌ای که در سانحه رانندگی متحمل خسارت و زیان شده می‌تواند از بیمه بدنه خود برای جبران خساراتی که به خودرو وارد شده استفاده نماید. در این صورت تخفیفات مربوط به بیمه بدنه اتومبیل زیان دیده نیز با کاهش روبرو نخواهد بود.

قوانین مربوط به جبران خسارات هنگام تصادف با اتومبیل لوکس

بر اساس قوانین مصوب از جانب بیمه شخص ثالث، قواعد نسبی پرداخت خسارت تصادف با خودروهای نامتعارف مطابق آیین‌نامه مربوط به سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

مقدار خسارت قابل پرداخت از جانب بیمه شخص ثالث راننده خاطی در جریان تصادف رانندگی با خودروی متعارف: خسارت مالی وارد شده × بهای روز گران‌قیمت‌ترین خودروی متعارف (۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) / قیمت خودروی زیان‌دیده نامتعارف

جبران مابقی خسارات وارد شده در جریان تصادف نیز برعهده بیمه بدنه خودروی متعارف خواهد بود.

جبران خسارات هنگام تصادف با اتومبیل لوکس

شرکت‌های بیمه متخلف برای پرداخت بیمه شخص ثالث چه سقفی را تعیین ‌نموده‌اند؟

حداکثر پوشش مالی پرداخت خسارات بیمه شخص ثالث از جانب بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است. در واقع شرکت‌های بیمه بر اساس میزان توان مالی خود حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث را در محدوده حداقل و حداکثر تعهدات مالی اعلام شده از سوی بخش بیمه مرکزی معین می‌کنند. به همین دلیل است که همه شرکت‌های بیمه، ارائه سقف تعهدات مالی مربوط به بیمه شخص ثالث که از جانب بیمه مرکزی اعلام شده است را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند.

ارائه سقف خسارات بیمه شخص ثالث از جانب کدام شرکت‌ها صورت می‌گیرد؟

برای آگاهی از این مهم مطابق مراحل زیر اقدام کنید:

  1. به یک سایت معتبر خرید و تعیین بیمه مراجعه کنید‌.
  2. اطلاعات مربوط به خودروی خود را در کادرهای تعیین شده از جانب سایت به طور دقیق وارد نمایید.
  3. در بخش انتخاب نوع پوشش‌های مالی، گزینه ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ را وارد کنید.
  4. مقدار بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه معتبری که سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث را ارائه نموده‌اند مشخص می‌شود.

همین طور بخوانید: شرایط بیمه شخص ثالث قسطی و نحوه پرداخت

نحوه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

همانطور که در طول این مطلب عنوان شد، جبران‌ خسارات بیمه شخص ثالث با حداکثر میزان پوشش مالی مزایای زیادی دارد. بنابراین چنانچه مایل به افزایش میزان این تعهدات مالی هستید در زمان معین یعنی زمان تمدید یا خرید بیمه شخص ثالث می‌توانید نسبت به انجام این کار اقدام‌ نمایید. انتخاب میزان تعهد مالی بیشتر از میان شرکت‌های بیمه معتبری که سقف پوشش خسارات مالی بیمه‌نامه شخص ثالث را ارائه می‌دهند، عمده نگرانی‌های ناشی از پرداخت خسارات مادی ایجاد شده در جریان سانحه تصادف که خودروی زیان‌دیده را درگیر می‌کند را کاهش می‌دهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا